K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU

Objavljeno: 23.07.2021. 08:43 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 i 74/20) i člana 33 stav 2 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20) , Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU. 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 352 stipendije studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija, od čega:

200 stipendija studentima koji produžavaju pravo na stipendiju;

40 stipendija studentima prirodnih nauka, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

60 stipendija studentima društvenih nauka, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

20 stipendija  licima s invaliditetom; i

32 stipendije za deficitarna zanimanja. 

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za stipendiju imaju najbolji studenti na drugoj i narednim godinama studija, koji su prvi put upisali semestar tekuće studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9,00.

Najboljim studentima smatraju se studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim i državnim takmičenjima. 

KRITERIJUMI 

Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija, kao i veći broj osvojenih nagrada na državnom i međunarodnom takmičenju.

Prilikom dodjele stipendija najboljim studentima, komisija polazi od zastupljenosti studijskih programa i utvrđuje broj stipendija koje se dodjeljuju studentima prirodnih odnosno društveno-humanističkih nauka.

Prijedlog rang liste kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Kandidat ima pravo prigovora na prijedlog rang liste Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja.

Studenti koji ostvare pravo na stipendiju ne mogu biti i korisnici studentskog kredita za istu studijsku godinu.

Stipendija se odobrava za jednu studijsku godinu i isplaćuje u 10 mjesečnih rata.

Kriterijumi za dodjelu stipendije određeni su u skladu sa čl. 36 i  37 Pravilnika. 

DEFICITARNA ZANIMANJA  

Ministarstvo će za studijsku 2021/2022. godinu, u skladu sa ovim konkursom, dodijeliti 20 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za nastavu matematike, fizike i hemije, i to:

matematike - 7 stipendija;

fizike - 7  stipendija; i

hemije -  6 stipendija. 

Ministarstvo će za studijsku 2021/2022. godinu, dodijeliti 12 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za nastavu na albanskom jeziku i proučavanje romskog jezika za studente RE populacije, i to:

crnogorski jezik i južnoslovenska književnost/srpski jezik i južnoslovenska književnost  -  2 stipendije;

matematika - 2 stipendije;

fizika - 2 stipendije;

hemija ili biologija 1-  stipendija;

muzička umjetnost 1- stipendija;

likovnu umjetnost 1 stipendija;

italijanski jezik 1 stipendija; i

proučavanje romskog jezika za studente RE populacije 2 stipendije. 

POTREBNA DOKUMENTA 

Studenti koji prvi put konkurišu za stipendiju dostavljaju:

 • Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet stranici Ministarstva);
 • Preporuku profesora;
 • Potvrdu o studiranju;
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija;
 • Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (nagrade stečene u toku studija);  i
 • Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte.

  Studenti koji produžavaju pravo na stipendiju dostavljaju:

 1. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet stranici Ministarstva );
 2. Preporuku profesora;
 3. Potvrdu o studiranju;
 4. Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija (studijska 2020/2021. godina);
 5. Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (samo iz prethodne godine studija);  i
 6. Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte. 

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA 

Rok za podnošenje dokumenata je od 1. septembra do 18. oktobra 2021. godine. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Dokumenta se dostavljaju u formi originala ili ovjerene kopije.

Podnijeta konkursna dokumentacija se ne vraća.

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Direkcija za učenički i studentski standard

Ul. Vaka Đurovića b. b.

81000 Podgorica

Poštanski fah 110

Tekst konkursa i prijavni formular nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Kontakt telefon: (020) 410 118

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?