Kabinet generalnog sekretara Vlade

Kabinet generalnog sekretara Vlade obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa vršenjem funkcije generalnog sekretara Vlade, kao i druge poslove iz djelokruga Generalnog sekretarijata Vlade.

Kontakt

mr Dragoljub Nikolić

generalni sekretar Vlade
Adresa:
Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
Telefon:
+382 20 482 814