Kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa vršenjem funkcije potpredsjednika Vlade i predsjednika radnog tijela Vlade, kao i druge poslove iz djelokruga Generalnog sekretarijata.

Kontakt

Kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 819