Kabinet potpredsjednika Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju

Kabinet potpredsjednika Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa vršenjem funkcije potpredsjednika Vlade, kao i druge poslove iz djelokruga Generalnog sekretarijata.

Kontakt

Kabinet potpredsjednika Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 481 301