Kako osnovati NVO?

Sadržaj:
Upis u registarZavrši elektronskiKontakt

U pripremi za osnivanje nevladine organizacije možete pogledati Priručnik na temu osnivanja i registracije NVO.
Na ovaj način  se olakšava i skraćuje postupak registracije, jer nadležni organ ne može izvršiti upis u Registar bez cjelokupne i uredne dokumentacije. Prilikom procedure upisa ne postoje administrativni troškovi za podnosioca prijave.

Upis u registar

Upis u registar nevladinih organizacija je korak koji preduzimate nakon usvajanja akata na osnivačkoj skupštini.
NVO treba da podnese prijavu za upis Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, uz koju prilaže Osnivački akt, Zapisnik sa osnivačke skupštine i Statut udruženja.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija dužno je da, u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne i potpune prijave za upis, izvrši upis u Registar nevladinih udruženja, o čemu donosi rješenje.

Podnošenje prijava za upis, promjenu podataka, brisanje i drugih zahtjeva vrši se elektronskim putem, dostavom potrebne dokumentacije putem mejl adrese arhiva@mju.gov.me ili posredno i putem pošte na arhivu, adresa: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Rimski trg 45.

Završi elektronski

Na portalu e-Uprave možete uputiti Zahtjev za izdavanje kopije dokumentacije iz službene evidencije za NVO  i Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije za NVO.

Kontakt

Konsultacije sa strankama su svim radnim danima u periodu od 12 do 14 časova, neposredno, putem telefona na broj 020 482 415 ili putem e-mail adresa: mira.jovovic@mju.gov.me, veljko.sinanovic@mju.gov.me i sanja.andjusic@mju.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?