Program rada Vlade za 2021. godinu

Ekspozeom premijera, predstavljenim 2.12.2020. godine postavljen je kamen temeljac za prioritete kojima se utvrđuje vizija razvoja Crne Gore, na kojima počiva i Program rada Vlade za 2021. godinu. Ove prioritetne oblasti su okosnica planiranja politika u narednom periodu, na njima će se zasnivati rad Vlade i kao takve predstavljaju sumarni prikaz težnji utvrđenih Ekspozeom. Ovakva struktura definisana je kako bi najbolje odrazila sistemski pristup u planiranju i međusektorski karakter javnih politika, koji će biti dalje razvijan kroz djelovanje Vlade.

Prioriteti Vlade u ovoj godini su:

  1. Vladavina prava i jednake šanse je prioritet koji objedinjuje ključne politike za razvoj oblasti na kojim počiva svaka demokratski uređena država.
  2. Zdrave finansije i ekonomski razvoj  - prioritet kroz koji ćemo postići da naše finansije budu stabilne, a ekonomija održiva.
  3.  Zdravlje i zdrava životna sredina se nameće kao jedan od ključnih prioriteta u uslovima kada je naše zdravlje ugroženo i kada pandemija virusa Covid-19 ne zaobilazi ni Crnu Goru.
  4. Obrazovanje i društvo zasnovano na znanju kao četvrti prioritet u svojoj osnovi ima obrazovanje fokusirano na kreativnost i prepoznavanje talenata, sportski razvoj djece i omladine, koja, od vrtića pa do univerziteta, treba da se nadmeću u sportskom duhu.
  5. Digitalna transformacija kao jedan od strateških prioriteta predstavlja pokretač inovacija, modernizacije, konkurentnosti i sveobuhvatnog društveno-ekonomskog razvoja.
  6. Crna Gora – buduća članica Evropske unije. Čvrsto opredjeljenje Vlade je da Crna Gora postane sljedeća članica Evropske unije, zbog čega je potrebno kroz prizmu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji posmatrati sve planirane aktivnosti.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?