Konferencija “Dijalog za pravednu tranziciju u Crnoj Gori“: Pravednom tranzicijom do prosperitetnijeg društva

Objavljeno: 28.02.2023. 14:15 Autor: Vlada Crne Gore / UNDP

Crna Gora ima veliki potencijal i šansu da krene putem zelene tranzicije i dekarbonizacije, odnosno postepenog napuštanja uglja kao izvora za proizvodnju električne i toplotne energije. Za uspješnu tranziciju ključne su investicije i mobilizacija državnog i privatnog kapitala koji će stvoriti infrastrukturnu podršku za dalji socio-ekonomski razvoj. Programi podrške za pavednu tranziciju treba da budi inkluzivni i zasnovani na otvorenom socijalnom dijalogu, usmjereni prvenstveno ka podršci domaćinstvima i zajednicama koje su najviše zavisne od industrija zasnovanih na uglju. Samo ako se to postigne, Crna Gora može obezbijediti istinski održiv razvoj koji ljude stavlja u centar ove transformacije kao dobitnike, a ne žrtve.

To je zaključak prvog dana konferencije posvećene pravednoj tranziciji i inkluzivnom, niskokarbonskom razvoju crnogorskog društva, koja se održava u Podgorici.

Najveća komparativna prednost Crne Gore je Ustavom podržan koncept ekološke države, a Crna Gora mora konačno da izađe iz tranzicije, poručio je predsjednik Vlade Crne Gore, dr Dritan Abazović.

Pravedna tranzicija podrazumijeva proces reforme energetskog sektora u Crnoj Gori, naročito onih sektora koji imaju najviše udjela u zagađenju životne sredine. Da bi bila pravedna, tranzicija treba da pruži ekonomsku alternativu zajednicama na koje će ovaj proces najviše uticati, kroz stvaranje prilika za pristojan rad i razvoj, kazao je on. Premijer se osvrnuo i na ekološku situaciju u Pljevljima.

“Uvažavajući ekološku komponentu - tranzicija se mora dogoditi, a Termoelektrana Pljevlja izabrati najbolji model rekonstrukcije i modernizacije. Pljevlja moraju da dobiju alternativne izvore energije. Kao zemlja moramo pažljivo da radimo na ovoj transformaciji, jer su Pljevlja doživjela najveću nepravdu u poslednjih 30 godina. Mnogo su dala čitavoj Crnoj Gori, a vratilo im se malo ili nimalo. Pljevlja su danas primjer negativne tranzicije, ali ja duboko vjerujem da će ona uskoro biti sinonim za nešto drugo. Da će se pronaći adekvatna rješenja za ekološke i socijalne probleme, kako bi ljudi imali razloga da ostanu i da razvijaju svoj grad” kazao je on.

Predsjednik Vlade je istakao da Crna Gora kao zemlja koja ima više od 240 sunčanih dana u godini, mora da počne da na pravi način koristi svoje potencijale.

Jaz između sjevera i juga mora se konačno dovesti u balans. Značajan dio sredstava iz Kapitalnog budžeta mora ići na razvoj sjevera države, a ljudima se mora pružiti nova šansa razvoja.

Premijer je istakao da UNDP u Vladi Crne Gore ima pouzdanog partnera, te da će zajedno raditi na ispravljanju nepravedne tranzicije kako bi Crna Gora stala u red razvijenih evropskih zemalja.

Značajne promjene, iako mogu biti neprijatne, donose i brojne mogućnosti, istakla je stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova. Pravedna tranzicija, dodala je, teži postepenom napuštanju uglja i uliva nadu da će društvo biti pravednije, zdravije, zelenije i prosperitetnije.

Kako bi tranzicija imala najbolji ishod za sve, važno je da bude usmjerena i kontrolisana. Osnivanje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i Radne grupe za pravednu tranziciju za cilj ima upravo to – okupljanje svih relevantnih partnera u okviru jednog mehanizma upravljanja, kako bi se obezbijedilo adekvatno upravljanje procesom, ne zapostavljajući nikog na tom putu. Ovaj proces neće biti završen preko noći, ili za godinu, možda ni za pet godina. Ali, ako danas počnemo, imaćemo dovoljno vremena za sistemsko planiranje, organizaciju i implementaciju. UNDP će na tom putu ostati posvećen partner Crnoj Gori, fokusirajući se na ono najvažnije, a to su ljudi – ne samo njihovi prihodi, već i njihovo zdravlje i zdrava životna sredina koja je potrebna za dobar kvalitet života, poručila je Gašparikova.

Pravedna tranzicija u Crnoj Gori je neophodan korak za obezbjeđivanje zdravlja i ekonomskog prosperiteta za buduće generacije - posebno u pljevaljskom regionu, istakao je šef Sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ingve Engstrom.

Zeleni dogovor EU je strategija rasta i Crna Gora treba da se pobrine da ima koristi od toga. Svojim politikama i instrumentima EU može podržati ovaj rast u korist građana Crne Gore. Moramo da djelujemo sada jer cijena današnjih investicija daleko nadmašuje cijenu koju bi naše mlade generacije trebale da plate u budućnosti, kazao je Engstrom.

Predsjednik Opštine Pljevlja, Rajko Kovačević, naglasio je važnost podrške pravednoj tranziciji u Pljevljima, a s druge strane složenost procesa sa aspekta njegovog opšteg prihvatanja, usljed bojazni i nerazumijevanja da bi se mogao odvijati na štetu radnih mjesta i razvoja, na kojima se decenijama zasniva pljevaljska lokalna zajednica.

Zato je važno da se tema otvori za dijalog, pruže sve potrebne informacije zaposlenima, privredi, sindikatima, građanima. Osnovna potreba opštini Pljevlja, koja je već opterećena ekonomskim, socijalnim i ekološkim problemima, jeste da se zelena energetska tranzicija sprovede na pravedan način i da to bude nova strategija razvoja opštine, rekao je Kovačević i podsjetio da su u Pljevljima, uz podršku UNDP-a započeli te pripreme kroz uspostavljanje lokalne platforme pravedne tranzicije, čiji je nosilac Kreativni hab.

Poboljšanje održivog upravljanja resursima, povećanje energetske efikasnosti, snaženje socijalne pravde i doprinos rješavanju problema siromaštva, nejednakosti i rodnih razlika – put je ka ostvarivanju vizije pravedne ekološke države u praksi.

Dvodnevna konferencija se organizuje u okviru projekta ”Mapa puta pravedne tranzicije za Crnu Goru”, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija Republike Slovačke, u okviru platforme ”Dijalog za razvoj” , Nacionalnog savjeta za održivi razvoj.

Konferencija „Dijalog za pravednu tranziciju u Crnoj Gori“
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?