Konferencija u organizaciji NVO PREPOROD - 23.11.2021.

Objavljeno: 23.11.2021. 10:24 Autor: PR Služba Ministarstva zdravlja

„POLITIČKA VOLJA – Mogućnosti za unapređenje nacionalnog odgovora na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci sa specifičnim osvrtom na OPORAVAK“

Poštovani organizatori Konferencije NVO PREPOROD, uvaženi predstavnici Skupštine i političkih subjekata, poštovani predstavnici vlada i organizacija  civilnog društva iz Rebuplike Srbije i Bosne i Hercegovine, drage kolege i saradnici, poštovani predstavnici medija,

Značajna je tema današnje Konferencije, koja zahtijeva našu posebnu pažnju, senzibilitet, političku decidnost, visoke profesionalne standarde, razumijevanje, društenu svijest i empatiju.

       Zloupotreba droga i brojne ozbiljne posljedice koje ona  uzrokuje, predstavljaju  stalni izazov  za sva društva i države, izazov koji zahtijeva multisektorski  kontinuirani odgovor, gdje  doprinos moraju dati pojedinci, porodica, lokalna zajednica, vladine institucije, javni i civilni sektor, mediji, međunarodne organizacije i ostali.

Zloupotreba droga otvara kompleksna pitanja i problematiku na globalnom nivou i predstavlja prijetnju za bezbjednost i zdravlje, i pojedinaca i  društava, ali i za životne uslove populacije.

Crna Gora dijeli osnovne principe zakonodavstva Evropske unije, podržava osnivačke vrijednosti Unije: poštovanje  ljudskih prava i sloboda, vladavinu prava, uvažavanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, solidarnosti.  Crna Gora kao članica Ujedinjenih nacija, potpisnica je relevantnih konvencija iz oblasti kontrole droga, a kao članica Savjeta Evrope afirmiše vrijednosti očuvanja jednakosti među ljudima, bez stigme i diskriminacije u odnosu na osobe koje imaju  kompleksne teškoće  zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci.

U tom kontekstu pristupa se i pitanjima vezanim za problematiku zavisnosti od droga, gdje se  sa zdravstvenog aspekta, zavisnost od  psihoaktivnih supstanci sa pratećim komorbiditetima, tretira se kao svako drugo oboljenje koje zahtijeva adekvatan ljekarski tretman.

Vlada Crne Gore,  bez dileme  ima snažnu političku volju, da se zajedničkim djelovanjem više resora, posveti unapređenju stanja u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na oporavak, kao krajnji cilj i željeni ishod izlaska svih osoba koje su  u problemu zavisnosti od droga .

Osim zdravstvenih usluga, bolest zavisnost zahtijeva čitav dijapazon intervencija iz domena rehabilitacije , resocijalizacije, društvenog suporta u cilju oporavka osobe koja je imala problem zavisnosti.   

Naše polazište mora biti  da je zavisnost od psihoakitvnih supstanci moguće i prevenirati i liječiti, ali samo uz učešće svih aktera prepoznatih kao neophodnih, u skladu sa naučno utemeljenim dokazima.

U složenoj oblasti sprečavanja zloupotrebe droga, ne sagledava se samo aspekt liječenja zavisnosti, već sa posebnim značajem i bezbjednost društava, koja nije ostvarljiva bez efikasnog djelovanja nadležnih organa iz domena unutrašnjih poslova, policije, forenzike, carine, sudstva, tužilaštva. U našim  strateškim ciljevima, prepoznato je  osim nadležnih institucija i aktivno učešće  civilnog sektora , upravo zbog potrebe sinergijskog djelovanja svih nosilaca odgovornosti.

Svaka odgovorna Vlada i sva društva  moraju mobilisati  resurse  kako  bi  se  suprotsavljali  ovom  izazovu  . Potrebno je stalno dograđivati i osnaživati  potencijale  države,  institucija, eksperata, nevladinog sektora,   usmjerenih ka sprečavanju zloupotrebe droga .

 Investiranje u čitav niz multidisciplinarnih intervencija, je investiranje u zdravlje nacije .

I kao majka i kao ljekar, ukazala bih na činjenicu da djeca i mladi danas odrastaju u uslovima brzih  promjena društva , gdje se javljaju različiti oblici socijalne patologije pojedinca. Vidljivi oblik takve patologije, kada je o mladima riječ,  jeste i upotreba psihoaktivnih supstanci, ali i narastajući i sve prisutniji oblici zavisnosti od kockanja, interneta, društvenih mreža, virtuelnog svijeta uopšte.  Sinergija porodice , škole i društvene zajednice u procesu socijalizacije mladih mora biti snažna, kako bi se mladima ponudio jasan i stabilan sistem vrijednosti  za  razumijevanje sadašnjosti . 

Ministarstvo zdravlja  Crne Gore primjenjuje princip da  svaki pojedinac ima pravo na dostojanstven i profesionalan tretman bolesti zavisnosti bez prostora za stigmu ili diskriminaciju.

Liječenje bolesti zavisnosti  je kompleksan, dugotrajan i neizvjestan proces za koji je potrebno ne samo posvećeno  učešće specijalista raznih grana medicine i ostalih stručnjaka , već i dugotrajna  motivisanost pacijenta i aktivna saradnja porodice . 

Rana detekcija, preventivne mjere, dobar tretman adikcije, integracija tretmana bolesti zavisnosti u programe javnog zdravstva i u programe socijalne zaštite doprinose unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Ministarstvo zdravlja će inicirati i snažno promovisati značaj  teme »oporavka« u cilju podizanja svijesti i preveniranja stigme i diskriminacije u odnosu na osobe koje su u tretmanu bolesti zavisnosti i njihovog povratka u radni kontekst kao korisne članove društva i porodice .

 Institucije i ustanove iz domena socijalnog staranja treba da prepoznaju ove teme, u skladu sa međunarodnim dobrim praksama i izrade namjenske programe, a u čemu će resor zdravstva biti pouzdan partner, u tijesnoj saradnji sa organizacijama civilnog društva koje imaju potrebnu ekspertizu i  iskustvo.

Želim da uputim podršku svim osobama koji imaju probleme i teškoće zbog upotrebe droga, i njihovim porodicama koje se nose sa izazovima  izlaska iz bolesti zavisnosti, i uputim poruku kao ministarka zdravlja i kao ljekarka, da u zdravstevnom sistemu Crne Gore, pomoć i intervencije mogu dobiti od  posvećenih stručnjaka uz visoko profesionalnu podršku.

Ministarstvo zdravlja će nastaviti da doprinosi  skupovima profila današnje Konferencije, kako bi se  u kontinuitetu razmjenjivali primjeri dobre prakse, relevantne informacije i motivacija, ali i kako bi se iznjedrile nove ideje primjenjive i regionalno, ali i šire.    

 Dragocjena je regionalna saradnja na ovu temu, imajući u vidu visok nivo stručnog potencijala u svim našim susjednim državama .  

Podržavamo bez dileme, naučno utemeljen  postulat, da je  oporavak metodološki okvir u tretiranju zavisnosti, i da  primarna prevencija mora imati osnovni cilj da mlada osoba, nikada ne uzme prvu drogu. Tri  osnovne linije odbrane su: roditelji, škola i zakonske odredbe.

Ovakvi skupovi između ostaloga, potrebni su i korisni da  pošaljemo poruku roditeljima i drugim važnim osobama iz okruženja adolescenta da na prvi sumnjivi znak reaguju i zatraže stručnu pomoć, a mladima da saznaju kako da znanjem „otjeraju“ drogu od sebe.

Neophodna je naša kontinuirana poruka zasnovana na  naučno utemeljenim činjenicima da se zloupotreba psihoaktivnih supstanci  može spriječiti; da je  osnov svake prevencije znanje, informisanost, aktivno i stalno učešće svakog gradjanina i svih institucija.

Moramo dati podršku i iznalaziti načine da permanento radimo na jačanju kadrovskih kapaciteta u ovoj oblastiojačamo i edukujemo  naše strukture da prikupljaju, obrađuju, analiziraju, podatke i informacije u skladu sa međunarodnim indikatorima i standardima koji su naučno utemeljeni i kao takvi jedini validni za sveobuhvatni monitoring u oblasti droga i osnov za sprovođenje ispravnih poltika .

Ministarstvo zdravlja će se starati da  obezbijedi  savremene trendove tretmana, edukacije za stručnjake  kroz saradnju sa referentim međunarodnim tijelima, kao i dostupnost  novih vodiča, smjernica, i preporuka za tretman bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

Sagledali smo sve segmente koje  moramo u sljedećem periodu organizaciono unaprijediti  .

Naš strateški pravac i politička volja podrazumijevaju da mi kao donosioci odluka prihvatamo glas i sugestije  svih onih koji su prošli težak put do oporavka, kako bi se potpuno integrisali u društvo, bez barijera i diskriminacije .

 Vlada Crne Gore iskazuje bezrezervnu  podršku i volju da se intenziviraju akitvnosti na promivisanju teme oporavka od bolesti  zavisnosti, i da sačuvamo naše najveće bogatstvo, zdravlje i živote mladih ljudi, naše djece.

Želim svima konstruktivan rad i uspješnu Konferenciju.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/1 Foto: PR Služba Ministarstva zdravlja
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?