Krivokapić – Mijatović: Crna Gora i Savjet Evrope čvrsto sarađuju na planu zaštite ljudskih prava i sloboda

Objavljeno: 19.11.2021. 15:47 Autor: Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore

U okviru zvanične posjete Savjetu Evrope predsjednik Vlade prof. dr Zdravko Krivokapić sastao se u Strazburu sa komesarkom Savjeta Evrope za ljudska prava Dunjom Mijatović.

Premijer Krivokapić je kazao da Crna Gora, nakon 30. avgusta prošle godine, radi na izgradnji demokratskog društva, kroz jačanje instititucija i saradnje sa svim zainteresovanim subjektima, jer se jedino na taj način može govoriti o društvenoj inkluzivnosti. U tom kontekstu, standardi Savjeta Evrope su ključna vodilja, uzme li se u obzir da je usvajanje tih vrijednosti siguran put do napretka u evropskim integracijama.

Komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović je poželjela dobrodošlicu premijeru Krivokapiću, istakavši da je to prvi susret sa crnogorskom delegacijom, otkad se nalazi na poziciji komesarke. Ona je pohvalila postignuća Crne Gore u pogledu donošenja značajnih zakona, ali je podsjetila na važnost što kvalitetnije implementacije pravnih propisa.

Na sastanku je bilo riječi o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, sa posebnim akcentom na Istanbulsku konvenciju koja tretira pitanje nasilja nad ženama.

U tom kontekstu premijer je kazao da u Crnoj Gori postoje određeni izazovi u dostizanju pune implementacije Konvencije, te informisao o preduzetim aktivnostima koje se tiču jačanja institucionalnog okvira i unapređenja legislative:

U cilju jačeg stepena zaštite od svih oblika diskriminacije Vlada radi na jačanju postojećeg zakonskog okvira, kroz prijedlog izmjena Zakona o zabrani diskriminacije, u saradnji sa inostranim ekspertima. Takođe Vlada nastavlja sa dijalogom sa predstavnicima manjinskih nacionalnih savjeta, u cilju podizanja nivoa kvaliteta zaštite prava manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Predsjednik Vlade je podsjetio da su formirane radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 i 24, kao i da je osnažena pregovaračka struktura kroz imenovanje pregovarača za sve klastere u pregovaračkom procesu.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o slobodi medija i ukazali na važnost zaštite novinarske profesije kroz unapređenje zakonskih rješenja i zaštitu novinara i urednika.

Komesarka Mijatović je istakla da je Crna Gora puno postigla na polju zaštite ljudskih prava, ali se osvrnula i na nerazriješene slučajeve napada na novinare.

U tom kontekstu premijer je podsjetio da su se, od trenutka stupanja na dužnost nove Vlade, desila četiri slučaja napada na novinare i da su sva četiri slučaja razriješena, uz podsjećanje da su neriješeni slučajevi nasljeđeni iz ranijeg perioda. Premijer je ponovio odlučnost Vlade Crne Gore da nastavi da unapređuje slobodu izražavanja i slobodu medija, jer, kako je istakao, one čine osnovu svakog demokratskog društva.

Na sastanku je ponovljena odlučnost i opredijeljenost za nastavak saradnje Crne Gore i Savjeta Evrope na planu pune zaštite i afirmacije ljudskih prava i sloboda.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?