Lipovina-Božović: Inovacije ključ za uspješnu digitalizaciju javne uprave

Objavljeno: 11.10.2021. 16:12 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina-Božović učestvovala je danas na online konferenciji “Western Balkans Digital Summit”, koji se održava od 11-13. oktobra 2021. godine.

Lipovina-Božović je istakla da je pandemija pokazala da Crna Gora mora biti spremnija na nepredvidive situacije i brzo prilagođavanje promjenama. “Pored svih loših stvari koje su zadesile našu zemlju i njenu ekonomiju tokom Covida 19, pokazala nam je da možemo uspjeti na ovom izazovnom putu ka digitalnoj transformaciji u svim aspektima pružanja javnih usluga”, kazala je Lipovina-Božović tokom sesije posvećene Pametnom upravljanju.

Govoreći o uticaju Covid 19 na komunikaciju sa građanima, Milena Lipovina-Božović je kazala da se način same komunikacije promijenio i da su novi oblici konverzacije došli do izražaja. “S jedne strane smo imali Vladu koja je morala ubrzati digitalizaciju usluga kako bi ispunila mnoge nove zahtjeve, a s druge strane, imali smo naše građane koji su morali dramatično preći na online kanale i za mnoge od njih to je bilo potpuno novo iskustvo. Vođeni time, prilikom dizajniranja novih platformi za usluge i ažuriranja postojećih, težili smo da ih učinimo jednostavnim i prilagođenim korisnicima, tako da ih korisnici ne doživljavaju kao prepreku, već kao koristan alat koji će učiniti lakšim njihovo učešće i komunikaciju sa javnom upravom”.

Tokom svog daljeg izlaganja ona je učesnike upoznala sa izazovom pred kojim se našla Vlada usljed krize i velikog pada ekonomske aktivnosti koju je zabilježila Crna Gora u 2020. godini. Kako bi MMS preduzeća opstala na tržištu i kako bi se izbjeglo povećanje otpuštanja radnika država je donijela programe pomoći građanima i privredi i ono što je bio poseban izazov jeste organizacija i upravljanje ovim programima bez i jednog papira.

“Najveći izazov bio je povezati i inkorporirati različite vrste baza podataka iz različitih institucija u jedno funkcionalno okruženje i stvoriti kontrole koje će čitati podatke iz svake institucije.Važno je napomenuti da su se ove aktivnosti obavljale putem veb portala, što znači da je nekoliko klikova bilo dovoljno da se mala i srednja preduzeća prijave za subvencije, a za najviše 48 sati zaposleni bi imali plate na bankovnim računima. Tokom prva dva kvartala 2021. godine putem Portala je bilo 21 295 odobrenih prijava, sa 97 362 subvencionisane plate u iznosu od 27,24 miliona €, a sve je obavljeno digitalno, bez papira”, istakla je Lipovina-Božović.

Oslanjajući se na dobre prakse iz Programa subvencionisanja zarada, Ministarstvo ekonomskog razvoja odlučilo je da ove godine nadogradi Program za unapređenje konkurentnosti privrede. “Za razliku od prethodnog perioda, kada je dokumentacija predavana u štampanom obliku i nakon toga revidirana, ovogodišnja prijava je potpuno digitalizovana i mogla se vršiti isključivo putem interneta. U praksi to znači - lakšu primjenu, kraće rokove za ocjenjivanje i odobrenja i bolji nadzor. Iako se činilo da je prijavljivanje na Internetu nekim učesnicima prepreka, većina njih je dala pozitivne povratne informacije i ocijenila da ova opcija značajno olakšava proces”, dodala je državna sekretarka.

Lipovina-Božović je kazala da u cilju nastavka procesa digitalizacije i stvaranja adekvatnog okruženja za poslovanje segmenta malih i srednjih preduzeća, Ministarstvo ekonomskog razvoja, uz podršku EBRD-a, sprovodi projekat „Unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione usluge“. “Jedna od komponenti projekta podrazumijeva uspostavljanje digitalnog veb portala na jednom mestu, takozvanog SAP portala koji omogućava preduzetnicima i drugim poslovnim akterima da na jednom mestu dobiju sve informacije relevantne za njihovo poslovanje, uključujući i informacije o trenutnoj poslovnoj podršci”, pojasnila je državna sekretarka.

Na panelu je bilo riječi o modernizaciji javne uprave u okviru kojeg je Milena Lipovina-Božović apostrofirala neophodnost digitalizacije javnog sektora u Crnoj Gori i značaju inovacija. “Ojačana je i naglašena uloga inovacija kao bitnog pokretača ekonomskog razvoja i održivosti. Digitalna transformacija prepoznata je u Strategiji pametne specijalizacije Crne Gore kao veoma važan dio reprezentativnog programa u oblasti ICT tehnologija čiji je cilj omogućavanje postizanja najsavremenijih tehnoloških standarda, razvoj e-infrastrukture i primjenu inovativnih ICT rješenja na državnom nivou”, kazala je Lipovina-Božović i dodala da je najbolji primjer jednog takvog rješenja portal e-Inovacije, koji omogućava transparentnu i pojednostavljenu proceduru prijave korisnika za Registar inovacionih aktivnosti i podsticaje za istraživanje i razvoj.  

“U narednom periodu od najveće važnosti će biti da se ovom procesu transformacije pristupi na strukturalni i koordiniran način. Podaci koje će prikupljati i generisati javna uprava će biti temeljni stub koji će omogućiti razvoj inovativnih usluga koje koriste nove tehnologije. Dosljednost u strukturiranju ovih podataka biće od ključne važnosti. U tom smislu, vrlo je važno da prilikom dizajniranja ovih usluga uključimo sve zainteresovane strane, ne samo one unutar Vlade i ministarstava, već i naše građane i poslovne subjekte koji su ipak krajnji korisnici ovih usluga”, zaključila je Lipovina-Božović.

Cilj ove sesije je bio da prikaže Vlade u regionu koje efikasno sarađuju sa različitim sektorima, a kao rezultat toga su razvile usluge u čijem fokusu je građanin kao krajnji korisnik, doprinoseći tako uključivanju i jačanju ekosistema. Pored državne sekretarke Milene Lipovina-Božović učesnici sesije su bili predstavnici vlada zemalja iz okruženja, kao i renomirani stručnjaci evropskih organizacija. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?