Lista o raspodjeli kvota

Objavljeno: 28.12.2021. 11:30 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), člana 6 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19 i 116/21), a u vezi sa Javnim pozivom za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode utvrđene potvrđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju zaključenim između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, objavljenom dana 08.11.2021. godine na internet stranici ovog ministarstva, o b j a v lj u j e

Listu o raspodjeli kvota.pdf

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?