Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Objavljeno: 15.10.2021. 10:31 Autor: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA CRNE GORE

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

LISTU PRIJAVLJENIH KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA           POLAGANJE DIPLOMATSKO-KONZULARNOG ISPITA

Na osnovu prijave za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita na javni oglas od 17. septembra 2021. godine i priloženih dokaza, uslove za p olaganje ispita ispunili su sljedeći kandidati:

  1. Aleksandra Jaredić Đakonović 
  2. Đorđe Popović 
  3. Iva Šofranac 
  4. Janko Tošković 
  5. Jelena Vuković 
  6. Marko Vujačić  
  7. Milovan Čobeljić
  8. Jasmin Bašić
  9. Dušan Franeta

Broj: 10-900/21-244 

Podgorica, 12. oktobar 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?