LISTA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA predloženih za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Strategije Crne Gore Nacrta Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga

LISTA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA 
predloženih za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga od 2021. do 2025. godine sa Akcionim planom za period od 2021. do 2025. godine 

Dokumenta

Lista predstavnika NVO-Strategija za droge
Lista predstavnika NVO-Strategija za droge
LISTA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA predloženih za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga od 2021. do 2025. godine sa Akcionim planom za period od 2021. do 2025. godine
Verzija 1.0 Objavljeno: 29.06.2021. 07:25
Preuzmi pdf 530 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?