JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike

Objavljeno: 07.09.2021. 11:03 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV
predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period od 2021. do 2025. godine 

Dokumenta

Javni poziv za rezistenciju na ab
Javni poziv za rezistenciju na ab
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA NACIONALNE STRATEGIJE ZA KONTROLU REZISTENCIJE BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE
Verzija 1.0 Objavljeno: 07.09.2021. 15:57
Preuzmi pdf 1 MB

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo zdravlja
Objavljen: 07.09.2021.
Rok za prijavu: 17.09.2021.
Naziv:JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA NACIONALNE STRATEGIJE ZA KONTROLU REZISTENCIJE BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE
Namijenjeno za:Nevladine organizacije (NVO)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?