JAVNI POZIV - predstavnik/ca NVO za člana/icu u Nacionalnom komitetu za podršku dojenju

Objavljeno: 22.11.2023. 08:10 Autor: Ministarstvo zdravlja

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG”, br. 41/18), a u vezi člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za člana/icu u Nacionalnom komitetu za podršku dojenju 


Nacionalni komitet za podršku dojenju, čine predsjednik/ca i članovi/ce, od kojih predsjednik/ca i jedan član/ca su službenici Ministarstva zdravlja, a ostali predstavnici su članovi/ce javnih zdravstvenih ustanova i drugih institucija.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Nacionalnog komitet za podršku dojenju obavlja će predstavnik/ca Ministarstva zdravlja.

S tim u vezi, članstvo u Nacionalnom komitetu za podršku dojenju, podrazumijeva učešće jedne nevladine organizacije, s tim da nevladina organizacija može predložiti samoj jednog kandidata/kinju za člana navedenog radnog tijela.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Nacionalnog komiteta za podršku dojenju, za drugog člana navedenog tijela određuje se državni službenik iz Ministarstva zdravlja.

Postupajući u skladu sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama, a na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, Ministarstvo objavljuje poziv za izbor predstavnika nevladinih organizacija u Nacionalnom komitetu za podršku dojenju.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi je: 1.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?