JAVNI POZIV za NVO - Nacionalni tim - WHO Global Status Report on Drowning Prevention

Objavljeno: 17.11.2023. 13:54 Autor: Ministarstvo zdravllja

Ministarstvo zdravlja Vlade Crne Gore u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", br. 41/2018 od 28.6.2018. godine), raspisuje 

JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija u
Nacionalnom timu za izradu Izvještaja zemlje za Crnu Goru u sklopu izrade prvog SZO Globalng izvještaja o statusu prevencije utapanja - WHO Global Status Report on Drowning Prevention

U Ministarstvu zdravlja Vlade Crne Gore, obrazuje se Nacionalni tim za izradu Izvještaja zemlje za Crnu Goru u sklopu izrade pravog SZO Globalnog izvještaja o statusu prevencije utapanja -WHO Global Status Report on Drowning Prevention, sa zadatkom izrade Izvještaja zemlje za Crnu Goru.

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", br. 41/2018 od 28.6.2018. godine, a stupila je na snagu 6.7.2018), Ministarstvo zdravlja objavljuje ovaj poziv za izbor predstavnika/ce nevladinh organizacija u Nacionalnom timu za izradu Izvještaja zemlje za Crnu Goru u sklopu izrade pravog SZO Globalnog izvještaja o statusu prevencije utapanja -- WHO Global Status Report on Drowning Prevention.

Za člana/icu Nacionalnog tima može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Nacionalnom timu je: JEDAN.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?