Poziv NVO - Komisija za finansiranje projekata NVO bolesti zavisnosti

Objavljeno: 12.03.2024. 13:36

Na osnovu člana 32b. Zakona o nevladinim organizacijama, („Službeni list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo zdravlja Crne Gore, obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti za 2024. godinu je: JEDAN.

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?