JAVNI POZIV - ZA PREDSTAVNIKE/CE NVO - IZRADA STRATEGIJE ZA SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA

Objavljeno: 16.11.2023. 13:57 Autor: Ministarstvo zdravllja

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA PERIOD OD 2024. DO 2027. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025. GODINE

 U Ministarstvu zdravlja obrazuje se radno tijelo (u daljem tekstu: Radna grupa) sa zadatkom da izradi Strategiju za sprečavanje zloupotrebe droga za period od 2024. do 2027. godine sa akcionim planom za period 2024-2025. godine.

Postupajući u skladu sa utvrđenom obavezom, a na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnu grupu za izradu Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga za period od 2024. do 2027. godine sa akcionim planom za period 2024-2025. godine.

Za člana/icu Radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/icu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi je: dva.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?