Marijeta Barjaktarović Lanzardi

v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj

Ekspert za javnu politiku u oblasti istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja sa više od 10 godina iskustva u javnoj upravi. Rukovodilac više multidisciplinarnih timova kao načelnica direkcija u Ministarstvu nauke i Ministarstvu ekonomskog razvoja sa međunarodnim iskustvom.

Imenovana na mjesto v.d. generalne direktorice Direktorata  za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj 15. oktobra 2021. godine.

Obrazovanje

Osnovne studije završila je u na smjeru Diplomatija, Fakultet političkih nauka - Univerzitet Crne Gore u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9.91 (A), dok je magistarske studije završila na Odsjeku Međunarodni odnosi, Fakultet političikih nauka - Univerzitet u Rimu „La Sapienza“ sa najvećom ocjenom 110 i pohvalom.

Radno iskustvo

Radno iskustvo započela je  2010. godine kao volonter u Ambasadi Crne Gore pri Svetoj Stolici i Svetom malteškom redu (Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore), nakon čega je zasnovala radni odnos u Ministarstvu nauke Crne Gore, gdje je počev od pripravnice, preko samostalne savjetnice do načelnice, radila na nacionalnim, međunarodnim i EU naučnoistraživačkim i inovacionim programima, a od decembra 2020. godine angažovana u Ministarstvu ekonomskog razvoja Crne Gore kao načelnica Direkcije za inovacije i tehnološki razvoj. Predvodila je timove za izradu više strateških dokumenata, čiji je bila i autor, pripremala i učestvovala u pregovorima za poglavlja 25 (Istraživanja i inovacije) i 20 (Preduzetništvo i industrijska politika) i aktivni učesnik učesnik u pregovaračkim timovima sa Evropskom komisijom za EU programe. Iskusni javni govornik.

Rođena je 1985. godine u Baru, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac doplome „Luča“ i đak generacije.

Tečno govori engleski i italijanski jezik i dobro se služi njemačkim jezikom.

Udata i majka troje djece.

Kontakt

Marijeta Barjaktarović-Lanzardi

v.d. direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj