Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

MERT: Više od 3 miliona eura za nove programe podrške

Objavljeno: 30.03.2023. 13:05 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na prijedlog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Vlada Crne Gore usvojila je Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu vrijedan 3 miliona eura, koji će kroz paket mjera finansijsko-nefinansijske podrške doprinijeti daljem jačanju i razvoju crnogorske privrede.

“Ovim programom targetira se dalji podsticaj investicija kroz nabavku opreme, digitalna transformacija biznisa, prelazak sa linearnog na cirkularni model poslovanja, jačanje izvoznih potencijala privrednih subjekata, jačanje marketinških aktivnosti, podrška početnicima u biznisu uz mentorsku podršku, sve to kako bi se na najbolji mogući način zadovoljile potrebe privrede. Pozivam crnogorsku privredu i sve koji su zainteresovani da se prijave za ove program” kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović predstavljajući programe podrške.

Programom je predviđeno devet programskih linija:

  • Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti;
  • Programska linija za podršku malim ulaganjima;
  • Programska linija za podršku digitalizaciji;
  • Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije;
  • Programska linija za podršku internacionalizaciji;
  • Programska linija za unapređenje marketinga;
  • Programska linija - Vaučeri za žene i mlade u biznisu;
  • Programska linija za početnike u biznisu;
  • Programska linija za pružanje mentoring usluga.

Pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani su pojedinačnim programskim linijama.

Takođe, usvojen je i Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu za koji je opredijeljeno 175.000 eura kroz pružanje finansijske podrške za nabavku opreme i alata namijenjenih za obavljanje zanatske djelatnosti kao i organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama.

Program podrazumijeva finansijsku podršku na principu refundacije, i to na način da zanatlija finansira 100% svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, nakon čega mu se po podnošenju dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava za realizaciju aktivnosti, od strane Ministarstva odobrava povraćaj dijela troškova.

Odobrena podrška može pokrivati do 70% opravdanih troškova u okviru prve komponente, odnosno do 10.000 eura bez PDV-a po zanatliji za aktivnosti koje se odnose na vrijednost opreme i do 50% opravdanih troškova, odnosno do 6.000 eura bez PDV-a po zanatliji, za učešće na međunarodnom sajmu, a iznos do 4.000 eura bez PDV se može dodijeliti za učešće na domaćem sajmu u okviru druge komponente Programa.

Dodatni procenat podrške (10%) je obezbijeđen za zanatlije koji posluju u manje razvijenim opštinama Crne Gore. Takođe, ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola ili je u pitanju preduzetnica kao i ukoliko je zanatlija osoba koja ima do 35 godina starosti odobrava se dodatnih 5% podrške.

Maksimalni iznos odobrene podrške po zanatliji za obije komponente iznosi 12.000 eura.

Javni pozivi za sve programe biće raspisani uskoro o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Vlada je usvojila i Plan pripreme ljetnje turističke sezone 2023. g., izrađen u skladu sa Programom rada Vlade za tekuću godinu. Ovaj dokument obuhvata aktivnosti koje će biti realizovane u periodu predsezone (I-II kvartal), dok se određene vezuju za tok sezone, sa akcentom na produžetak njenog trajanja.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?