Ministar Dukaj posjetio opštinu Ulcinj: Efikasna javna uprava

Objavljeno: 16.01.2023. 14:30 Autor: Ministarstvo javne uprave

Ministar Dukaj u radnoj posjeti Opštini UlcinjMinistar javne uprave mr Marash Dukaj, sa saradnicima, boravio je u posjeti opštini Ulcinj, tokom koje se sastao sa predsjednikom Opštine Omerom Barjaktarijem i njegovim saradnicima.

Tokom sastanka, ministar Dukaj i predsjednik Barjaktari razgovarali su o brojnim temama koje se tiču funkcionisanja Opštine Ulcinj, o aktuelnim projektima, reformi javne uprave na svim nivoima, sa posebnim akcentom na reformu lokalne samouprave, te modalitetima za unapređenje saradnje sa resornim Ministarstvom.

„Potpuno smo posvećeni procesu decentralizacije sistema u Crnoj Gori, a samim tim  i osnaživanju uloge jedinica lokalnih samouprava u procesu reforme javne uprave na lokalnom nivou, u cilju unapređenja usluga koje se pružaju građanima, ali i uređenja sistema upravljanja u svim oblastima iz djelokruga rada.  U tom smislu, realizujemo aktivnosti iz oblastiu unapređenja zakonodavnog okvira, sajber bezbjednosti, digitalizacije i e servisa , oko kojih se možemo zajednički okupiti, da u timskoj saradnji rješavamo brojne izazove “, kazao je ministar Dukaj.

Ministar Dukaj je kazao da će Ministarstvo javne uprave dati punu podršku daljem razvoju lokalnih samouprava, kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga građanima, i istakao važnost uspostavljanja saradnje u oblasti e-uprave u cilju stvaranja jedne efikasne i ekonomične javne uprave.

On je upoznao prisutne sa aktuelnim projektima Ministarstva, zakonskim rješenjima koja se tiču reforme uprave i na koji način će one uticati na rad lokalne vlasti. On je podstakao Opštinu Ulcinj da aktivnije prati i učestvuje na programima Ministarstva, i da u tom pravcu podrška neće izostati.

Predsjednik Bajrakatari je upoznao ministra sa nedavnom reorganizacijom sekretarijata i službi Opštine Ulcinj koja već daje vidljive rezultate, i naglasio da je to prva ozbiljnija reorganizacija nakon nekoliko decenija koja je bila neophodna kako bi se odgovorilo na aktuelne i moderne potrebe društva.

„Revidirali smo strateška dokumenta i prilagodili organizaciju rada priporitetima koje smo zacrtali i procijenili da ih realno možemo postići“, naglasio je Bajraktari.

Naveo je da Opština Ulcinj teži većoj digitalizaciji javnih usluga, daljem jačanju ljudskih kapaciteta i profesionalizaciji lokalne uprave, i da u tom pravcu očekuje pomoć i podršku Ministararstva.

Pored ministra, sastanku su prisustvovali državni sekretar Dragiša Janjušević i šefica kabineta Milica Pajović

U ime Opštine Ulcinj, pored predsjednika, sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine Ardian Mavrić dva potpredsjednika Sabri Salaj i Bećir Selaj, Naser Resulbegović, glavni administrator.Ministar Dukaj u radnoj posjeti Opštini Ulcinj 10

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?