Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministar Ibrahimović obišao polaznike obuke za provjerivače i revizore bezbjednosti puteva

Objavljeno: 30.01.2023. 13:41 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

U periodu od 23. januara do 1. februara, u organizaciji Ministarstva kapitalnih investicija, a u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore i uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj u Podgorici se održava druga obuka za provjerivače i revizore bezbjednosti puteva.

Predavači na obuci su bili eminentni stručnjaci iz oblasti projektovanja puteva, kao i revizije i provjere bezbjednosti puteva iz Republike Slovenije, tj.  profesori sa Univerziteta u Ljubljani i Mariboru Tomaž Tollazzi, Goran Jovanović, Marko Renčelj i Rober Rijavec, kao i profesor sa Mašinskog fakulteta u Podgorici, Boško Matović.

Ministar Ibrahimović obišao polaznike obuke za provjerivače i revizore bezbjednosti puteva

Profesori su prenijeli znanja bazirana na evropskom zakonodavstvu kroz direktive koje regulišu oblast bezbjednosti putne infrastrukture.

Polaznike obuke je obišao ministar kapitalnih investicija, gdin Ervin Ibrahimović, i tom prilikom izrazio veliko zadovoljstvo kvalitetom same obuke i zainteresovanošću velikog broja polaznika i posvećenošću unaprijeđenju stanja bezbjednosti puteve i kroz sticanje i usvajanje novih znanja.

Ministar je istakao da ova obuka predstavalja jedana u nizu aktivnosti Ministarstva kapitalnih investicija koje nastoji da svojim radom i posvećenošću ovoj temi, da dobar primjer, kao i da koordinisanim radom sa drugim subjektima, kao što je Mašinski fakultet, doprinese unaprijeđenju bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Podatak da je na našim putevima u prošloj godini poginulo 73 lica i teško povređeno 548 lica, a 2407 lakše povređenih, što Crnu Goru svrstava na samo začelje država Evrope, dodatno nas podsjeća na neophodnost konstantnog i zajedničkog rada svih nadležnih subjekata u državi.

Ministar je sa zadovoljstvom za ovu godinu najavio početak realizacije većeg broja projekata iz bezbjednosti puteva, kao što su: projekti 16 zona škola uz državne puteve, sanacija 13 crnih tačaka i kritičnih dionica,  unapređenje bezbjednosti puta Podgorica – Mioska, revizija bezbjednosti za desetinu projekata državnih puteva, provjera bezbjednosti magistralnih i regionalnih puteva u dužini od oko 150km, što će značajno unaprijediti bezbjednost putne infrastrukture, kroz projektovanjen i izgradnju „samoobjašnjavajućih puteva i puteva koji opraštaju greške“. 

Veliko zadovoljstvo je što je odziv za obuku bio jako velik, a još više iz razloga što su se istoj odazvale kolege iz privatnog sektora, Uprave za saobraćaj, Monteputa, lokalnih samouprava i obrazovnog sistema, čime će Crna Gora imati na cijeloj teritoriji i u svim nadležnim institucijam, stručnjake koji će se kroz svoj rad baviti bezbjednošću saobraćaja.

Ministar Ibrahimović obišao polaznike obuke za provjerivače i revizore bezbjednosti puteva


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?