Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ubrzati dinamiku izvođenja radova i prilagoditi režim obustave saobraćaja zahtjevima mještana

Objavljeno: 14.03.2023. 13:13 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović održao je danas sastanak sa direktorom Uprave za saobraćaj Radomirom Vuksanovićem i menadžementom kompanije Strabag, a povod današnjeg susreta je stanje na gradilištu rekonstrukcije putnog pravca Rožaje Špiljani. Sastanku su takođe prisustvovali generalni direktor za državne puteve Miroslav Mašić, inspektor za državne puteve Ednand Abdić i inžinjer u Upravi za saobraćaj Duško Kokić

Resorni ministar Ibrahimović je inicirao sastanak kako bi se u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima kompanije Strabag, ali i sa inžinjerima iz Uprave za saobraćaj sagledalo trenutno stanje na terenu i razmotrila dalja dinamika izvođenja radova.

Na početku razgovora Ibrahimović je istakao da razumije argument da je u pitanju zahtjevna dionica u dužini od 20 km sa izazovnom konfiguracijom terena i vema kratkom radnom sezonom ali i da smatra opravdanim nezadovljstvo mještana koji gravitiraju ovim područjem i koji se nalaze u nezavidnoj poziciji zbog dužine trajanja izvođenja radova i lošeg stanja putne podloge ali i zbog obustava saobraćaja koje im otežava svakodnevno kretanje i funkcionisanje.

U tom smislu veoma je važno da se ubrza dinamika izvođenja radova, pojača broj radnika na terenu i izmjenom režima obustave saobraćaja izađe u susret mještanima kako bi se u narednom periodu lakše kretalo ovom dionicom kao i da se urgentno saniraju dionice kojima je zbog znatnog oštećenja kolovoza veoma otežano kretanje - poruka je koju je resorni ministar uputio izvođačima radova.

Shvatajući važnost projekta, ne samo za lokalnu zajednicu već i uzimajući u obzir regionalni karakter puta, danas  je sastanku prisustvovao i regionalni direktor Strabaga Dragan Ršumović, koji se osvrnuo na neke od uzroka kašnjenja  ali i na tempo koji sada pokušavaju da uspostave kako bi se radovi ubrzali. Predstavnici Strabaga saglasni su sa predlogom ministra Ibrahimovića a na inicijativu mještna okolnih sela, da se vremenski period obustave saobraćaja i privremena signalizacija na putu uskladi kako bi se olakšala  svakodnevna komunikacija ovom dionicom.

Sagovornici su saglasni da je ovo važan putni pravac za čitavo područje, na lokalnom nivou ali i u regionalnom kontekstu, a menadžmet kompanije potvrdio je da će uskoro, čim to dozvole vremenske prilike pojačati i intezivno pratiti radove kako bi se isti završili u što kraćem roku.

Ministar mr Ervin Ibrahimović - STRABAG
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?