Ministar Radulović: Vlada je posvećena izgradnji bližih veza sa dijasporom, Crna Gora je država svih njenih građana

Objavljeno: 04.06.2021. 17:30 Autor: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA CRNE GORE

Vlada Crne Gore je posvećena izgradnji bližih odnosa sa dijasporom i u tom pravcu želimo da kreiramo novu vrijednost, intenziviramo komunikaciju i ojačamo vaše veze sa maticom - ocijenjeno je tokom prvog online sastanka ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića sa predstavnicima dijaspore, koji je organizovala Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.

Osim ovog, uslijediće sastanci ministra Radulovića i sa ostalim udruženjima, što, kako je istaknuto, predstavlja jasan pokazatelj opredijeljenosti Vlade za saradnju sa dijasporom i uspostavljanje prakse koja nije postojala ranije.

Šef crnogorske diplomatije je iskazao spremnost da pružimo punu podršku svim mehanizmima koji će osigurati nesmetani dijalog i realizaciju konkretnih aktivnosti u cilju zajedničke promocije Crne Gore.
Ministar Radulović je istakao važnost kontinuirane komunikacije diplomatsko-konzularne mreže sa udruženjima dijaspore u inostranstvu, budući da su ambasade i konzulati na raspolaganju državljanima Crne Gore i njihovim interesima. Govoreći o najbitnijim pitanjima vezanim za našu dijasporu, pri čemu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta, izaziva veliko interesovanje, poručio je da niti jedan crnogorski državljanin neće biti zaboravljen, te da je Vlada posvećena kreiranju modela koji će najbolje odgovarati crnogorskim prilikama.
Istakao da je briga o dijaspori neizostavan dio unutrašnje i vanjske politike, stoga je uključivanje dijaspore - iseljenika u društveni, ekonomski i politički život Crne Gore, od velikog značaja.
U tom kontekstu, saglasio se sa sagovornicima da u fokusu saradnje sa dijasporom treba da bude ekonomski aspekt, koji će podstaći našu privredu, posebno uzimajući u obzir posljedice pandemije COVID-19. Tokom razgovora je ocijenjeno da će Evropska unija kroz konkretne projekte, biti prisutnija u Crnoj Gori, a to je zajednički cilj svih.

 
Predstavnici dijaspore istakli su značaj komunikacije i jačanje saradnje sa relevantnim instuitucijama, pri čemu su istakli važnost pokretanja elektronskog portala, kao svojevrsnog mosta i učvršćivanja međusobnih veza. Razmijenjena su mišljenja o promociji Crne Gore kao bezbjedne destinacije, posebno imajući u vidu skori početak turističke sezone.

Ministar Radulović je najavio prisustvo u okviru Dana dijaspore koji će se održati 28. i 29. jula u Bijelom Polju, kao znak podrške daljim aktivnostima Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima u cilju promocije svih konkretnih rezultata i tekućih projekata sa crnogorskom zajednicom u inostranstvu.

Vlada ima moralnu obavezu da pomogne dijaspori u svim njenim nastojanjima da promoviše maticu, pri čemu smo ujedinjeni u istom cilju a to je - Crna Gora, država svih njenih građana – poručio je šef crnogorske diplomatije.

Sastanku su prisustvovali Maida Gorčević, savjetnica predsjednika Vlade za manjinska prava, Seid Hadžić, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, Branislav Karadžić, generalni direktor za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova, kao i predstavnici dijaspore Mijaz Ramdedović, Bošnjačka kulturna zajednica „Hanover“, SR Njemačka,  Vojislav Kovač, počasni konzul Crne Gore u Sloveniji, Remzo Skenderović, Crnogorsko akademsko društvo „Luča“, Slovenija, Danijela Đurđević, Udruženje „Kraljica Jelena“, Italija, Fetija Kalač, Kulturno informativni centar Crne Gore u Luksemburgu, Radojica Marković, Asocijacija Montenegro, Francuska, Mirza Redžić, Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, Vladislav Popović, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru, Enver Korać, BD Fond, Luksemburg.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?