„Povećanje i podrška učešću žena na svim nivoima rada u policiji“

Povećano učešće žena u policijskom sektoru doprinosi povećanju povjerenja javnosti u policiju. Ovo je zaključak onlajn događaja na kojem je predstavljen OEBS-ov projekat „Povećanje i podrška učešću žena na svim nivoima rada u policiji Crne Gore“, koji je danas održan.

Završni događaj pilot projekta, sprovedenog u Crnoj Gori između jula 2020. i februara 2021. godine, okupio je 67 učesnika iz Crne Gore i regionalnih i međunarodnih organizacija, kako bi procijenili status učešća žena u crnogorskoj policiji i razmijenili iskustva policajaca i policajki različitih nivoa staža. Studija uključuje konkretne i prilagođene preporuke za podršku Crnoj Gori u daljem unapređivanju učešća žena na svim nivoima rada policije.

Otvarajući događaj, koordinatorka Odjeljenja za borbu protiv transnacionalnih prijetnji u Sekretarijatu OEBS-a Alena Kupchyna kazala je da je ovaj događaj prekretnica u zajedničkim naporima da se poboljša učešće žena – u društvima i u sprovođenju zakona. „Ovdje smo danas jer želimo da ubrzamo promjene, napravimo konkretan napredak i budemo zagovornici ravnopravnog učešća žena i muškaraca u društvu kao cjelini. Ključno je da policijsko osoblje što više odražava zajednice kojima služi.“

Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore Sergej Sekulović
kazao je da OEBS-ov projekat nudi svojevrsnu mapu puta, kako za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije, tako i za sve druge relevantne društvene aktere. „Procenat zastupljenosti žena u Upravi policije nije na zadovoljavajućem nivou, posebno na rukovodećim pozicijama i u operativnom sastavu. U prilog ovoj činjenici ide statistika koja pokazuje da je svega 15,9 odsto žena među policijskim službenicima, dok je 84,1 odsto muškaraca. Ovakvo stanje ima svoje uporište u patrijarhalnim obrascima crnogorskog društva, i ovo je segment na kojem se mora djelovati kroz multidisciplinaran pristup.“

Savjetnica u Švedskom predsjedavanju OEBS-om u 2021 godini, Maria Gratschew, kazala je da su podrška razvoju policije i reformama, što uključuje i izgradnju partnerstva između policije i javnosti, stvaranje multi-etničkih policijskih službi i promociju rodne ravnopravnosti, među ključnim elementima u sadašnjem OEBS-ovom mandatu i prioritetima policijskog rada.

Ambasador Italije u Crnoj Gori Luca Zelioli izjavio je da bi sprovođenjem preporuka u okviru OEBS-ove studije Crna Gora mogla da postane vodeći primjer u rodnoj ravnopravnosti među službama za sprovođenje zakona na zapadnom Balkanu. „Ovo bi predstavljalo veliki korak naprijed ne samo za policijsku upravu, već i za cijelo crnogorsko društvo, pomažući u rušenju tradicionalnih obrazaca koji, na žalost, i dalje ometaju ženski doprinos u toliko mnogo oblasti.“

Ambasador Slovačke u Crnoj Gori Boris Gandel rekao je da se sveobuhvatna sigurnost može postići samo ako su svi u našoj populaciji uključeni. „Smisleno uključivanje žena u sve sfere javnog i privatnog života od vitalnog je značaja za bezbjednost i razvoj društava.“

Uz zahvalnost crnogorskim vlastima što je Crna Gora bila volonter kao pilot lokacija za ovaj projekat, zamjenica šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori Siv-Katrine Leirtroe kazala je da istraživanja pokazuju da se profesionalnost policije poboljšava povećanim učešćem policajki, zajedno sa kvalitetom usluga koje pružaju javnosti. „Žene donose pozitivan uticaj na prakse sprovođenja zakona, a policajke pomažu u poboljšanju odnosa policije i zajednice.“

Tokom onlajn događaja, Misija OEBS-a u Crnoj Gori predstavila je šest video snimaka kampanje za javno informisanje koji promovišu žene kao policajke, sa sloganom „Mi smo snaga tima - Za više žena u policiji“. Ova kampanja će biti pokrenuta u Crnoj Gori ovog proljeća.

Projekat je vodila Jedinica za strateška policijska pitanja Odjeljenja za transnacionalne pretnje Sekretarijata OEBS-a, a sproveden je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku vlada Italije i Slovačke.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?