Ministar Stijović održao sastanak sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika Crne Gore-postignut dogovor oko modela podrške proizvođačima mlijeka

Objavljeno: 12.10.2021. 12:00 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović danas je u prostorijama Ministarstva održao sastanak sa predstavnicima Udruženja poljorpivrednika Crne Gore na kojem su razmatrani modeli podrške u cilju prevazilaženja regionalne krize na tržištu stočne hrane.

Ministar Stijović je predstavio modele podrške koje ministarstvo sprovodi u cilju rješavanja problema nastalih zbog povećanja cijena na regionalnom i evropskom tržištu stočne hrane.

Usaglašena je podrška proizvođačima mlijeka koja će iznositi 3 euro centa za proizvođače mlijeka koji proizvedene količine predaju prerađivačkim kapacitetima za mjesece oktobar, novembar i decembar.

Sva plaćanja predviđena Agrobudžetom teku ubrzanom dinamikom. Plaćanje se vrši sukcesivno kako se ne bi čekalo sa isplatama, već će se subvenicije isplaćivati sa obradom zahtjeva. Dogovoreno je da će se na osnovu oktobarskog obračuna isplatiti sredstva za oktobar, novembar i decembar dodatne subvencije, te da će se isplate izvršiti u novembru.

Završen je pravlnik o akcizana za gorivo za poljoprivrednike i to je nešto što je sada na mišljenjima nadležnih institucija, što će biti jedan od dobrih modela koji će pomoći poljoprivrednim proizvođačima da imaju umnogome jeftiniju proizvodnju.

Istaknuto je da je jedan od modela kojem će se pristupiti i davanje poljoprivrednih površina koje su u državnom vlasništvu na licitaciju i zakup po povoljnim uslovima za poljoprivredne proizvođače kako bi povećali svoje poljoprivredne površine i bili u mogućnosti da stvore dovoljne količine za potrebe svojih farmi. Površine u državnom vlasništvu će se popisati i dati u zakup poljoprivrendnim proizvođačima po povlašćenim cijenama.

Na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poljoprivredni proizvodjači koji se bave proizvodnjom mlijeka su napravili Udruženje, što je pozdravljeno kao dobar iskorak, jer kao udruženje potencijalno mogu obezbijediti jeftinije cijene inputa, što u konačnom direktno utiče na rentabilnost proizvodnje.

Usaglašeno je da se održavanje zajedničkog sastanka sa predstavnicima mljekara u toku sledeće nedelje u prostorijama Ministarstva, kako bi predočili problemi u mljekarskom sektoru i obezbijedila povoljnija otkupna cijena za proizvođače.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je kroz kreirane mjere do sada opredijelilo 5 centi podrške za avgust i septembar uz dodatnu podršku od 2+1 euro cent za jun i jul za proizvođače mlijeka, i u narednom periodu će kreirati nove mjere podrške kako bi pomogli poljoprivrednim proizvođačima da održe svoje farme i poljoprivrednu proizvodnju.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?