Ranko Krivokapić

Ministar vanjskih poslova

Ranko Krivokapić izabran je 2022. godine u 43. Vladi Crne Gore za ministra vanjskih poslova. 

Bio je predsjednik Skupštine Crne Gore od 2003-2016. godine, dvadeset i sedmi, u 22, 23, 24. i 25. sazivu Skupštine, što predstavlja najduži mandat na ovoj poziciji u 115 godina njenog postojanja.

Biran je za poslanika, od 1989. godine u deset saziva, u četiri državna oblika (SFRJ, SRJ, SCG i Crne Gore).  

Izabran je za 12. predsjednika najveće parlamentarne skupštine na svijetu, Parlamentarne Skupštine OEBS-a što je najveća međunarodna funkcija na koju je do sada biran jedan Crnogorac.  Takođe, Krivokapić je prvi Sloven izabran na tu funkciju.  

Proglasio je Odluku o obnovi nezavisnosti Crne Gore, 03. 06. 2006. godine.

Nakon referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore, izabran je za predsjednika Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore. Rukovodio je komisijom za pisanje Ustava. Predlagač je Zakona o državnim simbolima Crne Gore.

Formirao je Crnogorski Kokus u Kongresu SAD-a 2013. godine. 

Pokretač je regionalne inicijative »Cetinjski parlamentarni forum«. 

Jedan je od osnivača Socijaldemokratske partije Crne Gore i Reformskih snaga 1990. Jugoslavije za Crnu Goru.

Bio je predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore (SDP) od 2001-2019. godine. 

Član je Predsjedništva Partije evropskih socijalista (PES) od 2009. godine, u više saziva.

Odlikovan je Rumunskim ordenom, ordenom Ukrajinske pravoslavne crkve i brojnim drugim priznanjima.

Kao stipendista Freedom House-a boravio je više mjeseci u Kongresu SAD. 

Bio je stipendista British Council-a u Londonskom Lloyds-u.  

Alumnista je »Programa Trans-atlantskog Savjeta za mlade lidere«.  

Kontakt

Ranko Krivokapić

ministar
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+382 20 416 301
Fax:
+382 20 224 670