Vuković u Kišinjevu preuzima predsjedavanje Crne Gore Upravnim odborom CEF-a

12. jun 2024.-14. jun 2024.
Kišinjev, Republika Moldavija
Objavljeno: 06.06.2024. 15:09 Autor: Ministarstvo finansija

Ministar finansija, Novica Vuković učestvovaće na Godišnjem sastanku Upravnog odbora Centra za izvrsnost u finansijama (CEF), koji se održava u Kišinjevu, u Republici Moldaviji, gdje će Crna Gora preuzeti predsjedavanje tim tijelom na period od godinu dana.

Pored Godišnjeg sastanka, u Kišinjevu će se održati i Konferencija o jačanju upravljanja sistemima vještina za zadržavanje talenata 2024.godine. Učesnici konferencije baviće se globalnim kontekstom razvoja savremenih društava koja se suočavaju sa izazovima konstatnih tehnoloških promjena i kontinuirane ekonomske neizvjesnosti u kojima institucije treba da očuvaju stabilnost kao preduslov snaženja ekonomije i očuvanja pravednosti sistema.

Centar za izvrsnost u finansijama međunarodna je organizacija sa sjedištem u Ljubljani, osnovana 2001. godine u cilju unaprjeđenja razvoja kapaciteta službenika javnog sektora u oblasti upravljanja javnim finansijama.

Platformu za učešće ministra Vukovića možete pogledati u nastavku.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?