Ministarka Injac sa drugog sastanka Sjevernoatlantskog savjeta

Objavljeno: 18.02.2021. 17:00 Autor: Biro za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane
Sadržaj:
Kao važan doprinos kolektivnoj odbrani, ministarka je podsjetila da smo opredijelili do 30 pripadnika VCG za angažovanje u sastav NATO snaga za brzo djelovanje, čime smo još jednom pokazali da naša zemlja ostaje pouzdan partner koji svojim angažovanjem nastavlja da pruža vidjiv doprinos sveukupnoj bezbjednosti Saveza.

Drugog dana sastanka Sjevernoatlantskog savjeta, istaknut je značaj projektovanja stabilnosti, a ministri su naglasili da će i u predstojećem periodu saveznice nastaviti preventivno da djeluju na potencijalne prijetnje i izazove koji dolaze sa teritorija van granica NATO. U tom kontekstu, bilo je riječi o nastavku angažmana savezničkih snaga u međunarodnim misijama, a naglašeno je da će NATO i dalje pružati doprinos aktivnostima cjelokupne međunarodne zajednice na ovom planu. Ministri su se posebno osvrnuli na status misija u Avganisatnu i Iraku i istakli da će saveznice sa pažnjom pratiti dešavanja na Bliskom Istoku kako bi se, uz sveobuhvatan pristup, našlo najbolje rješenje za uspostavljanje dugoročne stabilnosti.

Uzimajući u obzir važnost postojanja stabilnog okruženja na granicama Alijanse, ministarka Olivera Injac je naglasila da je Crna Gora posvećena naporima koje NATO preduzima na planu pružanja odlučnog odgovora na izazove sa kojima se Alijansa suočava. Ministarka je istakla da ćemo i u narednom periodu nastaviti da pružamo konkretan doprinos očuvanju globalnog mira kroz učešće pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim misijama. Injac je podsjetila da smo u septembru protekle godine uspješno okončali angažman svojih pripadnika u misiji "Resolute Support“, ali da ćemo nastaviti aktivno da podržavamo napore međunarodne zajednice na planu nastavka mirovnog procesa u Avganistanu, kroz Povjerilački fond za održivost avganistanskih snaga bezbjednosti. Takođe, ministarka je naglasila da je Crna Gora donijela odluku o učešću do dva pripadnika VCG u NATO misiji u Iraku, kao doprinos izgradnji stabilnosti i bezbjednosti Republike Irak.

Kao važan doprinos kolektivnoj odbrani, ministarka je podsjetila da smo opredijelili do 30 pripadnika VCG za angažovanje u sastav NATO snaga za brzo djelovanje, čime smo još jednom pokazali da naša zemlja ostaje pouzdan partner koji svojim angažovanjem nastavlja da pruža vidjiv doprinos sveukupnoj bezbjednosti Saveza.

Polazeći od činjenice da se međunarodna zajednica suočava sa sve složenijim bezbjednosnim izazovima, ministri su tokom sastanka naglasili da nove okolnosti zahtijevaju sveobuhvatan pristup saveznica po principu 360 stepeni, kako bi se pružio uvezan i adekvatan odgovor na eventualne prijetnje iz svih strateških pravaca.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?