Ministarka Nišić se sastala sa stalnom predstavnicom UNDP-a Ekaterinom Paniklovom

Objavljeno: 15.11.2023. 23:00 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sastala se sa stalnom predstavnicom UNDP-a Ekaterinom Paniklovom.

Paniklova i Nišić su saopštile da će fokus u zajedničkom radu i dalje biti borba protiv siromaštva i stvaranje uslova za život i rad po mjeri čovjeka u Crnoj Gori.

Najavljena podrška UNDP-a na unaprjeđenju socijalne zaštite u Crnoj Gori od izuzetnog je značaja, posebno u dijelu podrške institucijama koje sprovode tu reformu, što je u fokusu aktivnosti resornog ministarstva. Informacioni sistem socijalnog staranja je primjer dobre prakse u regionu i šire, tako da će pomoć UNDP-a u dijelu daljeg jačanja naših kapaciteta biti veoma važna, kazala je Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić.

"Našu intenzivnu saradnju nastavićemo i u narednom periodu kroz zajednički rad i očekujem realizaciju značajnih projekata, među kojima je i reforma sistema procjene invaliditeta", istakla je ministarka Naida Nišić.

Predstavnica UNDP-a Ekaterina Paniklova je saopštila da će UNDP i narednom periodu podržati Ministarstvo rada i socijalnog staranja u obezbjeđivanju što kvalitetnije socijalne zaštite u Crnoj Gori. Najavila je i nastavak kapitalnog projekta Vlade Crne Gore – "Informacioni sistem socijalnog staranja ISSS", poznat kao Socijalni karton, kojim je i započela sveobuhvatna reforma socijalne i dječje zaštite .

Čvrsto vjerujemo da se značajan napredak može postići samo ukoliko nikog ne zapostavimo. Stoga, jačanjem kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou za pružanje socijalnih usluga i modernizacijom zastarjelog i složenog sistema procjene invaliditeta, ostajemo posvećeni zaštiti ljudskih prava i podršci ranjivim grupama, uključujući osobe sa invaliditetom, mlade, starije osobe i žrtve rodno zasnovanog nasilja. Zalaganje UNDP-a u skladu je i sa procesom integracije Crne Gore u EU i ispunjenja globalne Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja, istakla je Paniklova.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?