Miroslav Šćepanović

Državni sekretar

Datum i mjesto rođenja:

17. februar 1970, Zagreb

Obrazovanje:

1993 – 1998        Diplomirani menadžer, Univerzitet „Braća Karić“, Fakultet za menadžment, Beograd

1991 – 1992       Fakultet humanističkih studija, Univerzitet Gotenburg

Strani jezici:

Engleski

Švedski


Radno iskustvo:

Oktobar 2022 – Državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova

2021 – 2022.       Zemjenik generalnog direktora za bilateralne poslove i ekonomsku diplomatiju, Ministarstvo vanjskih poslova

2017 – 2021.       Ministar savjetnik / zamjenik šefa misije, Ambasada Crne Gore u Republici Italiji

2014 – 2017.       Nerezidentni ambasador u Kraljevini Danskoj, Republici Finskoj, Kraljevini Švedskoj i Kraljevini Norveškoj

2011 – 2017.       Direktor Direkcije za Evropu i Zajednicu nezavisnih država, Generalni direktorat za bilateralne poslove, Ministarstvo vanjskih poslova    

2007 – 2011.       Savjetnik / zamjenik šefa misije, Ambasada Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama

2003 – 2007.       Savjetnik, Ministarstvo za evropske integracije i ekonomske odnose sa inostranstvom

2000 – 2003.       Prvi sekretar, Direktorat za pakt stabilnosti, Ministarstvo vanjskih poslova

1999 – 2000.       Pripravnik, Montenegrobanka a.d Podgorica

Kontakt

Miroslav Šćepanović

Državni sekretar