mr Jovana Bojović

Savjetnica predsjednika Vlade – rukovoditeljka Službe za odnose s javnošću

Jovana Bojović rođena je 1989. godine. 

Obrazovanje

Nakon završene filološke gimnazije, osnovne i specijalističke studije završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore na smjeru: Evropske studije. 

Magistarske studije iz oblasti Evropskih ekonomskih integracija završila je na Ekonomskom fakultetu UCG 2014. godine, nakon čega upisuje doktorske studije na fakultetu za Humanističke studije. 

Tokom školovanja bila je stipendistkinja britanske fondacije Bristish council i njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung, čiji je alumnista.

Radno iskustvo

U maju 2010. godine kao studentkinja FPN u okviru Internship projekta NVO CDT započinje stažiranje u Birou za odnose s javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, nakon čega odrađuje pripravnički staž u Kabinetu predsjednika Vlade na poslovima odnosa s javnošću. 

U Kabinetu premijera anagažovana je od septembra 2010. godine na pozicijama samostalnog savjetnika i savjetnika u Kabinetu, a od 2018. do 2020. godine bila je zamjenica šefa Kabineta predsjednika Vlade. U julu 2022. imenovana je za savjetnicu predsjednika Vlade, rukovoditeljku Službe za odnose s javnošću. Na tu funkciju reizabrana je 9. novembra 2023. godine.

Do 2017. godine, kada je Crna Gora postala članica NATO, bila je članica Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO, a od 2012. godine, odnosno otpočinjanja pregovora o članstvu Crne Gore u EU članica je Radne grupe za pregovaračko poglavlje 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika. 

Za 13 godina u državnoj upravi, učestvovala je u izradi brojnih dokumenata koja uređuju komunikaciju s javnošću. Između ostalog na izradi Pravila o komunikacijama Vlade Crne Gore, Komunikacione strategije Vlade Crne Gore za period 2018-2020, Analizi stanja u oblasti odnosa s javnošću sa komunikacionim smjernicama, izradi Strategije informisanja javnosti o pristupanju CG EU 2023-2026 i drugih. 

U saradnji sa britanskom Vladom (Government Communication Service) i britanskom ambasadom u Podgorici od 2018. godine realizovala je brojne obuke za komunikaciju s javnošću kao i Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina komunikacije s javnošću u javnom sektoru u Upravi za ljudske resurse.

Članica je i više radnih grupa: Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju CG EU 2023-2026, Radne grupe za održivi razvoj pri Nacionalnom Savjetu za održivi razvoj, Radnog tima za pripremu Akcionog plana za sprovođenje Kampanje digitalne transformacije, Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu. 

Završila je više obuka u zemlji i inostranstvu. Između ostalih program za Političku komunikaciju KAS u Italiji, program o Strateškim komunikacijama - Nacionalne bezbjednosti i borbi protiv dezinformacija GCS u Londonu, Program Upravljanja ljudskim resursima i liderstvu u Pekingu, programe o slobodnom pristupu informacijama i digitalnim komunikacijama u Berlinu, te NATO program o strateškom komuniciranju u Rimu. 

Crans Montana forum ju je 2015. godine imenovao u klub - Young Leaders For Tommorrow.

Kontakt

mr Jovana Bojović

savjetnica predsjednika Vlade – rukovoditeljka Službe za odnose s javnošću
Adresa:
Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
Telefon:
+382 20 482 848