mr Sergej Sekulović

ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Sergej Sekulović rođen je 1978. godine u Titogradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, nakon čega se, u oblastima ljudskih prava i demokratije, usavršavao u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, kao i na Univerzitetu u Bolonji, čime je stekao i zvanje magistra ljudskih prava.

Karijera

Nakon završenih studija i pripravničkog dvogodišnjeg staža u podgoričkom Osnovnom sudu, duži niz godina bio je angažovan na Univerzitetu Crne Gore, u svojstvu demonstratora na predmetu „Osnovi ljudskih prava i sloboda“ , ali i kao gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka. Radio je kao savjetnik u Skupštini i kao savjetnik u Ministarstvu rada i socijalnog staranja u Vladi izbornog povjerenja, a od 2012. godine se aktivno bavio advokaturom.

Na temu ljudskih prava, a sa posebnim akcentom na oblasti koje se odnose na slobodu izražavanja, prava na privatnost i diskriminaciju, bio je angažovan i kao predavač od strane velikog broja organizacija civilnog društva, kao što su Centar za građansko obrazovanje, Društvo profesionalnih novinara, ADAMAS-a i dr.

Samostalno ili kao koautor, objavljivao je studije i naučne članke iz različitih oblasti prava- ustavnog prava, djelotvornog pravnog lijeka u upravnom postupku, prava osoba sa invaliditetom i slobode okupljanja, kao i kolumne na aktuelne političke i društvene teme.

Potpredsjednik je Udruženja pravnika Crne Gore.

Govori engleski jezik.

Za ministra unutrašnjih poslova u 42. Vladi Crne Gore izabran je 4. Decembra 2020. godine.

Kontakt

Filip Adžić

ministar