Neophodno je da potrošači znaju prava i obaveze kako bi mogli pravovremeno da se zaštite

Objavljeno: 15.03.2023. 13:15 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore organizovali su povodom Međunarodnog dana zaštite prava potrošača, panel na temu Ekonomski i pravni aspekti zaštite potrošača u Crnoj Gori.

Učesnici panela bili su Jasna Vujović, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, Marina Radulović, glavna tržišna inspektorka, Boban Melović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta, Nikola Dožić i predstavnik Centra za zaštitu potrošača (CEZAP), Željko Tomović.

U Crnoj Gori se u posljednje vrijeme dosta radi na unapređenju zaštite potrošača, pri čemu je neophodno podići svijest građana o njihovim pravima i obavezama kako bi mogli pravovremeno da se zaštite, ocijenjeno je na panelu.

Jasna Vujović, kazala je da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u kontinuitetu prati normativne aspekte u oblasti zaštite potrošača u zemljama EU pa su tako u crnogorsko zakonodavstvo  transponovane sve direktive.

„Trenutno radimo na izradi novog zakona o zaštiti potrošača, kojim će se u naše zakonodavstvo transponovati tri značajne direktive koje se, između ostalog, odnose na oblast trgovine u digitalnom okruženju jer smo svjedoci porasta online trgovine“, rekla je Vujović.

Ona je rekla da je u nadležnosti Ministarstva prvenstveno izrada normative, kao i pisanje zakona i podzakonskih akata koji uređuju tu oblast.

„Krovni zakon je Zakon o zaštiti potrošača, dok preko 50 zakona uređuju ovu oblast. Obuhvata, između ostalog, usluge od javnog interesa, prava putnika, zaštitu korisnika finansijskih usluga, kao i zaštitu bezbjednosti proizvoda“, navela je Vujović.

Vujović je kazala da Savjet za zaštitu potrošača umrežava sve nadležne organe, a u prethodnoj godini je uspostavljen centralnoinformacioni sistem za zaštitu potrošača, kojem se može pristupiti preko portala www.potrosac.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?