Niži PDV na jaja čuva domaću proizvodnju

Objavljeno: 16.04.2021. 20:00 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je dalo predlog da se stopa pdva na jaja kao osnovne životne namirnice smanji sa 21% na 7%, što je i predviđeno Predlogom zakona o budžetu za 2021.godinu.

Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Aleksandar Stijović je poslednjih mjeseci imao niz  sastanaka sa predstavnicima živinarskog sektora u Crnoj Gori,  a sve u cilju prevazilaženja problema sa kojima se proizvođači suočavaju. Na sastancima je ukazano da je jedan od ključnih problema visoka stopa pdv na jaja, na koji živinarski sektor ukazuje godinama.

Osluškujući njihove potrebe i zahtjeve Ministarstvo je iniciralo izmjene stope pdv -a sa ciljem jačanje domaće proizvodnje.

Koliki je značaj ove inicijative, najbolje govori činjenica da se u Crnoj Gori godišnje proizvede  preko 100 miliona jaja, dok se dodatno uveze oko 40 miliona jaja.

Smanjenje stope pdv - a će znatno uticati na poboljšanje i povećanje obima domaće proizvodnje, kao i na konkurentnost ovog proizvoda na domaćem tržištu.

Ovaj prijedlog naišao je na pozitivne reakcije kako proizvođača, tako i cjelokupne javnosti, čime smo pokazali da su interesi potrošača na prvom mjestu, ali da je moguće istim mjerama stimulisati i proizvođače i zaštititi i njihove  interese dobrim upravljanjem.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od početka svog mandata konstantno radi na unapređenju uslova rada poljoprivrednih proizvođača, i ovo je samo jedan od koraka koje je ministarstvo preduzelo.

„Krajnje je vrijeme da se preduzmu konkretni koraci kako bi se pomoglo poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori u rješavanju njihovih problema.“

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?