Nova struktura za pregovore o pristupanju EU za bolju dinamiku i kvalitet reformi

Objavljeno: 03.08.2022. 12:55 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila novu odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kao i izmjene odluka o obrazovanju radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.

Kako je istaknuto iz Ministarstva evropskih poslova, cilj donošenja nove odluke o uspostavljanju strukture za pregovore je prilagođavanje obavezama iz procesa evropske integracije i ukidanje određenih tijela iz ranije strukture.

Novu strukturu će činiti Kolegijum za pregovore, Savjet za vladavinu prava, Pregovarački tim, pregovaračke radne grupe i Ministarstvo evropskih poslova. Ta tijela će biti odgovorna za vođenje pregovaračkog procesa na političkom, stručnom i tehničkom nivou, uvažavajući pravnu tekovinu EU, kao i revidiranu metodologiju EU koja srodna poglavlja grupiše u takozvane „klastere“.

Imajući u vidu brojne obaveze koje proizilaze iz pregovaračkog procesa Crne Gore s EU, a s ciljem ispunjenja privremenih i dobijanja završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, u što skorijem roku, Vlada je donijela i izmjene odluka o obrazovanju radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Radne grupe, čiji je broj članova značajno smanjen, čine predstavnici organa državne uprave, pravosudnih institucija i nevladinih organizacija. Radna grupa za poglavlje 23 broji 35 članova, dok Radna grupa za poglavlje 24 ima 23 člana.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?