Obavještenje u vezi drugog javnog poziva za Listu nezavisnih procjenjivača u 2023. godini

Objavljeno: 06.03.2023. 13:06 Autor: Ministarstvo javne uprave

Ministarstvo javne uprave je 11. januara 2023. godine objavio drugi Javni poziv, br. 01-056/234-43 za Listu nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu za jednu oblast od javnog interesa - otvorenost javne uprave.

Istim pozivom je naznačeno da procjenjivači koji se već nalaze na utvrđenoj Listi nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu, koja je objavljena 28. decembra 2022. godine, br. 01-078/22-4447/2, ukoliko su zainteresovani da se prijave za ovu oblast, dovoljno je da dostave samo popunjen obrazac prijave, dok će Ministarstvo po službenoj dužnosti izvršiti uvid u dokumentaciju dostavljenu po Javnom pozivu od 30. septembra 2022. godine, br. 01-078/22-4447.

U vezi sa navedenim, do zaključivanja roka za dostavljanje prijava, na poziv su se prijavila četri nezavisna procjenjivača sa već utvrđene liste i dva kandidata čije prijave nisu ispunile uslove.

S tim u vezi, Lista nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu ostaje neprominjena u ovom dijelu, dok će se prijavljenim kandidatima (nezavisnim procjenjivačima) sa već utvrđene Liste, dodati dodatna oblast - otvorenost javne uprave.  

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 06.03.2023.
Rok za prijavu: 06.03.2023.
Naziv:Lista predstavnika
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?