Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obavještenje za subjekte u poslovanju hranom za životinje

Objavljeno: 26.05.2023. 11:48 Autor: UBHVFP

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća subjekte u poslovanju hranom za životinje koji obavljaju djelatnost proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje koje podliježu odobravanju i registraciji da prije otpočinjanja obavljanja djelatnosti, podnesu Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove zahtjev za odobravanje odnosno registraciju objekta radi upisa u Registar.

Pravilnikom o registraciji i odobravanju objekata za proizvodnju, preradu i/ili distribuciju hrane za životinje (Sl.list CG, br.111/2022), uređen je način upisa i vođenja Centralnog registra registrovanih odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane za životinje, vrste objekata u kojima se obavljaju djelatnosti koje podliježu registraciji odnosno odobravanju, obrazac zahtjeva za registraciju odnosno odobravanje i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev.

Zahtjev za odobravanje i registraciju objekta i upis u Registar nalazi se na internet stranicama Uprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?