Obrazovanje na vojnim akademijama

Kadet je lice koje se na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom, obrazuje na vojnoj akademiji za službu u Vojsci Crne Gore za oficira. Vojna akademija je visoka vojnoobrazovna ustanova u kojoj se kadeti obrazuju i u kojoj stiču potrebna znanja i vještine. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje kadetima besplatno obrazovanje, ishranu i smještaj u internatima vojnih akademija, kao i mjesečnu stipendiju.

Ministarstvo odbrane Crne Gore obrazuje kadete na vojnim akademijama u Sjedinjenim Američkim Državama, Republici Hrvatskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Republici Grčkoj, Republici Italiji i Republici Austriji.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?