Održan međuresorski sastanak: definisan model za unapređenje stanja u Plantažama

Objavljeno: 09.09.2021. 07:11 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, održan je međuresorski sastanak sa ciljem izrade modela i pronalaženja rješenja  kako bi se izvršila naplata poreskog duga kroz konverziju u akcijski kapital društva a što će predstavljati dokapitalizaciju i povećanje državnog kapitala u Plantažama.

Sastanku su pored ministra Aleksandra Stijovića, državne sekretarke Nikoline Mišnić i sekretara Milivoja Sajičića, prisustvovali direktor Poreske uprave Aleksandar Damjanović, predsjednik odbora direktora Plantaža Nebojša Vukasnović, državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja Milena Lipovina- Božović i državni sekretar ministarstva finansija i socijalnog staranja Branko Krvavac.

Održan međuresorski sastanak:  definisan model za unapređenje stanja u Plantažama

Sastanak je održan na inicijativu Ministra Stijovića sa ciljem da se sagleda kompletirana dokumentacija i definiše model dokapitalizacije Plantaža, od strane Vlade Crne Gore, čime bi se konvertovao poreski dug kompanije u akcijski kapital i na taj način bi se Plantaže oslobodile dijela duga za koji  iznosi oko 7,5 miliona eura. Na ovaj način bi se značajno olakšalo poslovanje i očuvao naš najznačajniji brend. Ministar Stijović je takođe naglasio da kroz ovu konkretnu mjeru država šalje snažan signal da želi da očuva Plantaže i da snažno stoji iza kompanije.

Direktor poreske uprave je naglasio da se kroz ovaj model poreske obaveze Plantaža dovode na nulu što kompaniju vraća na bijelu listu dužnika i značajno se olakšava njihov dalji rad.

Ministarstvo finansija i ministarstvo ekonomskog razvoja su zajedničkog stava da je ovo put kojim se rasterećuje poslovanje kompanije i omogućava im se da ostvare bolju osnovu za pregovore sa kreditorima i sa povjeriocima. Napomenuli su da je veoma značajno da se uložena sredstva  odmah vraćaju u budžet.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci u skladu sa zakonskim procedurama, kao i obaveze pojedinačnih ministarstvava i Menadžmenta Plantaža kako bi se planirane aktivnosti izvele do kraja.

Istaknut je stav Vlade da se Plantaže, kao prepoznatljiv brend Crne Gore, sa preko 1100 zaposlenih apsolutno mora sačuvati.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?