Održan sastanak povodom prezenzacije Strategije ranog predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Objavljeno: 20.10.2021. 12:12 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Danas je u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta održan sastanak  kojem su prisustvovali direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje, Slavica Ilinčić, načelnica Direkcije za predškolsko vaspitanje, Vesna Vučurović i samostalna savjetnica za predškolsko vaspitanje, Vesna Pejović. Pored  predstavnika Ministarstva, na sastanku su učešće uzeli i direktori javnih predškolskih ustanova u Crnoj Gori, kao i predstavnici NVU „Roditelji”.

Sastanak je predstavljao jedinstvenu priliku da direktorima vrtića bude prezentovana nedavno usvojena Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja za period od  2021- 2025. godine, dokument koji daje smjernice za dalji rad u vaspitno obrazovnom procesu koji se odvija u vrtićima.

Takođe, na sastanku je bilo riječi i o nedostatku stručnog kadra, naročito u centralnoj i primorskoj regiji, što predstavlja osnovu za analizu upisne politike kada je obrazovanje vaspitača u pitanju. Prisutni su upoznati i sa planovima rada  MPNKS u narednom periodu. Naime, predviđena je izgradnja vrtića u više gradova, kao i adaptacija ili rekontrukcija nekih od postojećih.

Direktori predškolskih ustanova saopštili su svoja iskustva i aktualne probleme sa kojima se suočavaju u radu, a koje će Ministarstvo razmotriti i definisati adekvatna rješenja, u cilju obezbjeđivanja što kvalitetnijeg  vaspitno - obrazovnog procesa u ovim ustanovama.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?