Održana četrnaesta sjednica Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost

Objavljeno: 28.07.2022. 10:15 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Četrnaesta (XIV) sjednica Savjeta za naučnoistrazivačku djelatnost (Savjet NID), održana je 27. jula 2022. godine, putem Zoom platforme, sa početkom u 11:00 časova.

Sjednicom je predsjedavao prof. dr Vladimir Drekalović, predsjednik Savjeta.

Na XIV sjednici članovi Savjeta su, zajedno sa prisutnim članovima Radne grupe za izradu nove Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026) i nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika sa prethodne sjednice, diskutovali o predlozima za unapređenje nacrta i pripremu predloga nove Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026) sa Akcionim planom.

Drugi dio Sjednice bio je posvećen razmatranju prijave na Javni poziv za nacionalnog koordinatora za jedanaestu i dvanaestu rundu Evropskog društvenog istraživanja i imenovanju predstavnika u COST Naučnom odboru.

Sljedeća sjednica Savjeta NID očekuje se tokom avgusta tekuće godine, dok će tačan datum biti preciziran u predstojećem periodu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?