Održana sjednica Savjeta za reformu javne uprave

Objavljeno: 16.11.2022. 14:15 Autor: Ministarstvo javne uprave
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Savjet za reformu javne uprave je danas održao drugu sjednicu, kojom je predsjedavao ministar javne uprave mr Marash Dukaj.

Na sjednici su razmatrani materijali značajni za proces reforme javne uprave, saglasno Strategiji reforme javne uprave 2022-2026.

Savjet je po prvi put razmatrao ključne nalaze i preporuka iz Izvještaja EU o Crnoj Gori u oblasti reforme javne uprave, za 2022.godinu, kao i Operativne zaključke Posebne grupe za reforme javne uprave između EU i Crne Gore.

Takođe, Savjetu je prezentirana Informacija o opsegu Funkionalne analize za oblast zdravstva čija izrada se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Savjet je, takođe, razmatrao: Metodologiju za izradu analize u oblasti upravljanja ljudskim resursima; Informaciju o potrebi unapređenja institucionalnih mehanizama za kvalitetnije sprovođenje politike javnih konsultacija, kao i Informaciju o preduzetim aktivnostima na izradi Analize funkcionisanja lokalnih samouprava. Članovi Savjeta su upoznati sa uspostavljanjem ILIAS platforme za digitalno učenje i komunikaciju. S tim u vezi, Crna Gora je prva država u regionu koja će sprovesti analizu u oblasti upravljanja ljudskim resursima i uspostaviti platformu (ILIAS) za digitalno učenje, preko koje će moći da se edukuju svi građani Crne Gore, od studenata do penzionera. 

Druga sjednica Savjeta ujedno je bila prilika da se usvoji inicijativa Sindikata uprave i pravosuđa za članstvo u Savjetu.

Sjednica Savjeta za reformu javne uprave (16.11.2022.)

II sjednica Savjeta za reformu javne uprave

16. novembar 2022. godine
1.Usmena informacija o opsegu Funkionalne analize za oblast zdravstva čija izrada se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom – predlagač Ministarstvo zdravlja
2.Metadologija za izradu analize u oblasti upravljanja ljudskim resursima – predlagač Uprava za ljudske resurse Materijal
3.Uspostavljanje ILIAS platforme za digitalno učenje i komunikaciju – predlagač Uprava za ljudske resurse Materijal
4.Informacija o potrebi unapređenja institucionalnih mehanizama za kvalitetnije sprovođenje politike javnih konsultacija – predlagač Ministarstvo javne uprave Materijal
5.Analiza funkcionisanja lokalnih samouprava – predlagač Ministarstvo javne uprave Materijal
6.Razno
6.1Predstavljanje Ključnih nalaza i preporuka iz Izvještaja EU o CG u oblasti reforme javne uprave i Zaključaka Posebne grupe RJU 2022 EU-Crna Gora sa sastanka održanog 7.10.2022. godine Materijal
6.2Zahtjev Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore za izmjenu i dopunu Rješenja o sastavu Savjeta za reformu javne uprave Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?