Održana treća sjednica Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost

Objavljeno: 19.07.2021. 06:44 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Treća sjednica Savjeta za naučnoistrazivačku djelatnost (Savjet NID), održana je 15. jula 2021. godine, u Sali za sastanke resora za nauku u okviru Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Sjednicom je predsjedavao prof. dr Vladimir Drekalović, predsjednik Savjeta.

Na III sjednici članovi Savjeta su detaljno analizirali važeći Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i licenciranje naučnoistraživačke ustanove i dali svoje predloge za izmjene ovog akta. Članovi Savjeta su najveću pažnju posvetili članu 4 pomenutog Pravilnika, kojim su bliže definisani uslovi za osnivanje naučnoistraživačke ustanove, te je, nakon završene rasprave o ovoj tački dnevnog reda, jednoglasno usvojen nacrt novog Pravilnika.

Na sjednici je dogovoreno i formiranje tročlane radne grupe, koju će činiti članovi Savjeta, a čiji će zadatak biti da pripremi predlog nacrta pravilnika kojima će se regulisati konkursne procedure za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti.

Sljedeća sjednica Savjeta NID očekuje se tokom septembra ove godine, dok će tačan datum biti preciziran u predstojećem periodu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?