Održana završna konferencija EU projekta „Jačanje kapaciteta za podršku primjeni Strategije pametne specijalizacije“

Objavljeno: 21.11.2023. 14:03 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Danas je u Podgorici održana konferencija povodom obilježavanja uspješnog završetka projekta „Jačanje kapaciteta za podršku primjeni Strategije pametne specijalizacije - TASIS3“, koji je finansiran od strane Evropske unije, uz kofinansiranje Vlade Crne Gore, sa ciljem da doprinese uspostavljanju funkcionalnog inovacionog eko-sistema zasnovanog na S3 konceptu, kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta i unapređenje inovacionih kapaciteta crnogorskih mikro, malih i srednjih preduzeća.

Ispred Ministarstva ekonomskog razvoja, u ulozi koordinatora projekata koji se finansiraju iz Instrumenta pretpristupne podrške EU za sektor Konkurentnost i inovacije, prisutnima se obratila Rosanda Jocović, načelnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova koja je izrazila zadovoljstvo zbog postignutih rezultata i sprovedenih aktivnosti koje su doprinijele uspješnoj implementaciji Strategije pametne specijalizacije, što je i prepoznato u Izvještaju Evropske komisije za 2023. godinu u pogledu ocjenjivanja napretka u oblasti istraživanja i inovacionih politika.

foto

Projekat TASIS3 predstavlja primjer dobre prakse međusektorske saradnje i efikasnog korišćenja fondova Evropske unije, koji je zahvaljujući iskustvu i ekspertizi projektnog tima, ali i znanju i aktivnom učešću korisničkih institucija, napravio korak dalje na putu ka ekonomskom razvoju zasnovanom na znanju, inovacijama i principima pametne specijalizacije”, istakla je Jocović.

Ispred glavnih korisničkih institucija projekta obratile su se Marijeta Barjaktarović Lanzardi, državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija i Bojana Femić Radosavović, izvršna direktorica Fonda za inovacije Crne Gore, koje su ukazale na značaj projekta za sveukupni razvoj inovacionog ekosistema i istakle da je ovo prvi projekat finansiran od strane Evropske unije koji je pružio podršku sprovođenju Strategije pametne specijalizacije.

Ispred Ministarstva finansija koje ima ulogu ugovornog tijela, prisutnima se obratio Dragomir Marković, načelnik Direkcije za ugovaranje sredstava EU pomoći i sprovođenja ugovora, dok je završnu riječ ispred donatora imao Felix Schaus, projektni menadžer u Delegaciji EU.

Alessia Pozzi, rukovoditeljka projekta i ekspertskog tima predstavila je ključne aktivnosti i rezultate projekta.

foto

Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo zbog uspješne saradnje i ukazali na potrebu da se na bazi postignutih rezultata, posvećenosti i kapaciteta resornih institucija za planiranje i implementaciju inovacionih politika nastavi trend podrške Evropske unije i u narednoj IPA III finansijskoj perspektivi.

Podsjećamo da je projekat TASIS3 ukupne vrijednosti 285.000,00 eura sproveden od strane ekspertskog tima WYG Savjetovanje, u periodu od januara 2022. godine do novembra 2023. godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?