Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

ODRŽAN SASTANAK POVODOM PROJEKTA UREĐENJA KORITA RIJEKA LIM I GRNČAR

Objavljeno: 24.12.2022. 10:49 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Realizacija Regionalnog SDIP projekta - Regionalni program integrisanog razvoja koridora Save i Drine, bila je tema sastanka koji je danas održan u Opštini Berane, u prisustvu potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Vladimira Jokovića i njegovih saradnika, predstavnika Svjetske banke i predsjednika Opština Berane, Bijelo Polje, Gusinje i Plav. Kako su istakli predsjednik Opštine Berane Vuko Todorović i potpredsjednik Mladen Premović, realizacija ovog projekta znatno će uticati na regulaciju tokova rijeka, što predstavlja veliki benefit za opštine na sjeveru Crne Gore, uzeći u obzir nedavne poplave. 

Ministar Joković, izrazio je zadovoljastvo povodom sastanka, na kojem su se detaljnije razmatrale projektne aktivnosti.

,,Ovaj projekat, koji finansira Svjetska banka i čija je ukupna vrijednost 330 milona eura, od čega je za pet projekata za crnogorske opštine opredijeljeno nešto više od 14 miliona eura, znatno će doprinijeti uređenju korita rijeka Lim i Grnčar. Početak realizacije projekata očekuje se u Beranama i Bijelom Polju na proljeće naredne godine, dok će projekti u Plavu i Gusinju biti realizovani nešto kasnije, zbog procedura oko imovinsko-pravnih odnosa u ovim opštinama“, istakao je ministar sa uvjerenjem da će se projekti u ovim sjevernim crnogorskim opštinama uspješno završiti do 2026. godine, do kad je i vremensko trajanje istog.  

Cijene građevinskog materijala je veća u odnosu na prošlu godinu, pa će i  cijena građevinskih radova biti  znatno veća. Država će, ukoliko po svemu sudeći, vrijednost radova bude veća od opredijeljenih sredstava za realizaciju projekta, prema riječima Ministra Jokovića, iz Kapitalnog budžeta obezbijediti  finansijsku podršku.

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА КОРИТА РИЈЕКА ЛИМ И ГРНЧАР

,,Realizacijom ovog regionalnog projekta, znatno će se stati na put poplavama, a samim tim i urediti priobalno područje rijeke Lim”, kazao je Joković.

,,Projekat, čija realizacija počinje tokom sledeće godine, značiće sjevernim opštinama i njihovim građanima. Danas smo u Beranama obišli lokaciju gdje će se raditi uređenje korita rijeke Lim, na potezu između dva mosta. Ovaj projekat za sve nas treba da bude podstrek, da udruži opštine na sjeveru, da u budućem periodu zajedno, i uz pomoć donatora i partnera, radimo na zaštiti priobalnog područja duž cijelog toka rijeke Lim. Time ćemo zaštititi i objekte i imanja, koji se nazale u neposrednoj blizini rijeka, čime pružamo sigurnost stanovnicima probalnih područja“, kazao je predsjednik Opštine Vuko Todorović.

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА КОРИТА РИЈЕКА ЛИМ И ГРНЧАР

Predstavnica Svjetske banke Mavaš Vasik, izrazila je zadovoljstvo realizacijom projekta i naglasila da će od značaja biti postojeći plan upravljanja i zaštite rijeke Lim, koji sadrži podatke o područjima koja su označena sa visokim stepenom rizika.

,,Fokusirajmo se i na potencijale rijeke Lim, i na to da će se kroz projekat uljepšati priobalni dio , što značajno može uticati i na razvoj turizma u gradovima u kojima se projekat sprovodi“, kazala je Visik.

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА КОРИТА РИЈЕКА ЛИМ И ГРНЧАР

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić, kao i predstavnik opštine Plav, istakli su da će se realizacijom projekta znatno smanjiti rizici od poplava, sa kojima se suočavaju decenijama unazad i uništavanja obradive površine, ali i doprinijeti urbanizaciji sredina. Govorili su o problemima sa kojima se suočavaju u ovoj fazi, a koja se mahom tiče imovinsko- pravnih odnosa.

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА КОРИТА РИЈЕКА ЛИМ И ГРНЧАР

Sastanku su prisustvovali i državni sekretar Stevan Gajević,  Željko Furtula, Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu, Vesna Bajović,  direktorica Uprave za vode, predstavnici Svjetske banke i Ministarstva, članovi implementacione jedinice SDIP projekta i Opštine Berane.

Opština Berane

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?