Online konferencija Projekta „SMARTMED“ Empower Mediterranean for SMART Tourism- PANORAMED Interreg MED Programme

Objavljeno: 27.07.2021. 14:07

Danas je u Ministarstvu ekonomskog razvoja održana online konferencija koju je otvorila v.d. generalna direktorica Aleksandra Gardašević Slavuljica, a na kojoj je predstavljen projekat „SMARTMED“ – Osnaživanje Mediterana za SMART turizam. Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava, Kancelarije za EU integracije, NTO, lokalnih turističkih organizacija, turističke privrede, akademske zajednice i dr.

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore, kao IPA partner, učestvuje u sprovođenju projekta SMARTMED, i isti okuplja 13 partnera iz 8 mediteranskih zemalja, sa ciljem razvoja Mediterana kao atraktivne, pametne i inkluzivne destinacije.  Glavni izazovi sa kojima se suočava turizam Mediterana jeste izražena sezonalnosti i nedostatak efektivne saradnje između glavnih turističkih aktera.

Usled nedostatka dugoročne vizije razvoja destinacije, kao i nepovezanost između turizma i šireg okvira teritorijalnog razvoja, koji uključuje razvoj infrastrukture na lokalnom nivou, politike tržišta rada, poslovnog okruženja, prostornog planiranja i politike socijalne kohezije, uslovilo je do smanjenja inovacijama u turističkom poslovanju. Navedeno je dovelo do izražene sezonalnosti tržišta rada, kao i velikog turističkog pritiska na prirodne i kulturne resurse, lokalnu infrastrukturu i javne usluge.

Cilj projekta „SMARTMED“ je razvoj Mediterana kao atraktivne, pametne i inkluzivne destinacije kroz jačanje kapaciteta na državnom i lokalnom nivou i pružanju koordiniranog doprinosa postojećim i budućim strategijama i inicijativama na Mediteranu.  Glavni rezultat projekta SMARTMED je definisanje novog biznis modela za pametni turizma, koji će se izraditi na osnovu sprovedene analiza stanja, konsultacija sa turističkim akterima, testiranja kroz pilot projekte kao i povećanje kapaciteta za sprovođenje istih. S tim u vezi, na online konferenciji su prezentovane do sada realizovane aktivnosti, a koje se odnose na izrađenu Analizu trenutnog stanja vještina i konkurentnosti na Mediteranu i rezultate ankete u kojoj su učestvovale zainteresovane strane u turizmu iz Crne Gore.

Na konferenciji pored projekta SMARTMED, kao primjer dobre prakse u oblasti digitalizacije turizma, predstavljen  je projekat „DUE MARI“- Next generation tourism development, koji se finansira u okviru programa Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro. Cilj navedenog projekta je stvaranje interaktivne stranice kroz formiranje zajedničke platforme, a koja će promovisati turističku ponudu Crne Gore, Albanije i regija Puglia i Molise u Italiji. Na platformi će biti označeno 266 lokaliteta od kulturnog i prirodnog značaja u Crnoj Gori, i to na teritoriji svih opština u okviru sve tri regije. Sadržaj će biti postavljan na platformu u V2D/3D formatu uz kratne informacije o lokalitetima. 

Realizacija projekta SMARTMED traje 36 mjeseci (oktobar 2019-jun2022). Ukupna vrijednost projekta je 3 mil. eura, od čega se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj sufinansira 2,55 miliona eura.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?