Peti IPARD II Javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“

Objavljeno: 06.02.2023. 08:13 Autor: IPARD II

Na osnovu člana 9 stav 1 tačka b Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori“, broj 2/16) i člana 27 Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program) („Službeni list CG“, br. 16/16, 4/18, 11/18, 46/19, 8/20, 19/20, 43/21, 60/21, 118/21, 24/22 i 123/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja, objavljuje:

Peti Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 3, koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

  • Lica koja ostvaruju pravo na korišćenje finansijske podrške u skladu sa ovim Javnim pozivom moraju ispuniti uslove i kriterijume propisane Uredbom o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije IPARD II Program („Službeni list CG“, br. 16/16, 4/18, 11/18, 46/19, 8/20, 19/20, 43/21, 60/21, 118/21, 24/22 i 123/22), (u daljem tekstu: Uredba), ovim javnim pozivom i drugim propisima.
  • Finansijska podrška za ovaj javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.
  • Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ za period implementacije IPARD II programa 2014-2020, iznosi 23.166.633,93 eura, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 5.563.064,85 eura.

II SEKTORI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PODRŠKE

Sredstva podrške iz Mjere 3 mogu se koristiti za proizvodnju poljoprivrednih i proizvoda ribarstva propisanih uredbom iz sljedećih sektora:

  • prerade mlijeka;
  • prerade mesa;
  • prerade voća, povrća i ratarskih kultura (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje);
  • proizvodnje vina;
  • prerade maslina;
  • prerade ribe i proizvoda akvakulture.

III VISINA PODRŠKE

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 3 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 40.000€ do 1.500.000€.

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 3 dodjeljuju se u visini od 50% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova. Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

IV ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE

Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se na Obrascu 1 - Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“, koji je sastavni dio ovog javnog poziva. Zahtjev za dodjelu podrške i potrebna dokumentacija dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva i adrese podnosioca zahtjeva i napomenom: Ne otvarati – Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, ul.Moskovska 101, 81000 Podgorica. Zahtjev koji nije podnijet na propisanom obrascu neće se razmatrati.

 V ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se u roku od 06. februara 2023. godine do 06. marta 2023. godine. Zahtjevi podnijeti prije ili poslije isteka ovog roka, neće se razmatrati.

 VI INFORMACIJE

Osnovni tekst Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva” objavljen je u "Službenom listu Crne Gore" br 14 (Oglasni dio, br. 5) i na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv  i IPARD programa www.gov.me/ipard. Prilozi ovog javnog poziva dostupni su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv  i IPARD programa www.gov.me/ipard. Informacije u vezi ovog javnog poziva dostupne su i na kontakt telefon Ministarstva poljoprivrede, šumartva i vodoprivrede  – Direktorat za plaćanja: 020 672 026 ili 067 205 790, kao i kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj: 020 482 150 ili 020 482 222.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - IPARD program
Objavljen: 06.02.2023.
Rok za prijavu: 06.03.2023.
Naziv:Peti IPARD [lat]II[/lat] Javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?