Peti IPARD Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore

Objavljeno: 15.05.2023. 09:54

Na osnovu člana 9 stav 1 tačka b Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori“, broj 2/16 i 2/21) i člana 27 Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program) („Službeni list Crne Gore“, 16/16, 4/18, 11/18, 46/19, 8/20, 19/20, 43/21, 60/21, 118/21 i 24/22 i 123/22, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja, objavljuje

Peti Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva  su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i prihvatljivi troškovi u vezi sa nabavkom nove opreme, mehanizacije, osim investicija koje se odnose na podizanje zasada, izgradnju staklenika/plastenika, izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata, datih u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 1, koji je sastavni dio ovog javnog poziva..

Lica koja ostvaruju pravo na korišćenje finansijske podrške u skladu sa ovim Javnim pozivom moraju ispuniti uslove i kriterijume propisane Uredbom o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) („Službeni list CG“, br. 16/16, 4/18, 11/18, 46/19, 8/20, 19/20, 43/21, 60/21, 118/21 i 24/22 i 123/22,) (u daljem tekstu: Uredba), ovim Javnim pozivom i drugim propisima.

Finansijska podrška za ovaj Javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore. 

Od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava Evropske unije za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“, maksimalno 20% sredstava može biti opredijeljeno za investicije u nabavku traktora.

Iznos raspoloživih sredstava za ovaj završni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“  za period implementacije IPARD II programa 2014-2020 su ukupna raspoloživa sredstva u okviru IPARD II programa, odnosno 49.623.127,77 EUR javne pomoći (EU + nacionalna) umanjena za sredstva koja su iskorišćena  kroz prethodne pozive.

Ukupna raspoloživa sredstva, u trenutku objavljivanja Petog Javnog poziva u okviru Mjere 1, za sprovođenje ovog javnog poziva iznose 2.185.284,92 eura.

II SEKTORI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PODRŠKE:

Sredstva podrške iz Mjere 1 mogu se koristiti za proizvodnju poljoprivrednih i ribljih proizvoda propisanih uredbom iz sljedećih sektora: 

mlijeka (govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo);

mesa (tip govedarstva, tip ovčarstva, tip svinjarstva i tip živinrstva);

proizvodnje jaja;

voća, povrća i ratarstva (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje);

vinogradarstva;

maslinarstva;

pčelarstva i 

ribarstva (marikulture i akvakulture).

III VISINA PODRŠKE:

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 1 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000€ do 500.000€.

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 1 dodjeljuju se u visini do 60% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova, odnosno u visini do 65% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova za poljoprivredno gazdinstvo čiji nosilac u trenutku donošenja odluke o dodjeli podrške ima manje od 40 godina, odnosno u visini do 70% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova na poljoprivrednom gazdinstvu u planinskom području. Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio odobrenih prihvatljivih troškova koji se odnosi na upravljanje, skladištenje stajnjaka i drugog otpada iz poljoprivredne proizvodnje.  

IV ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE

Zahtjev za dodjelu sredstava podrške podnosi se na Obrascu 1 - Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Zahtjev za dodjelu podrške i potrebna dokumentacija dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva i adrese podnosioca zahtjeva i napomenom: Ne otvarati – Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 1 Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, ul.Moskovska 101, 81000 Podgorica. Zahtjev koji nije podnijet na propisanom obrascu neće se razmatrati.

V ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA. 

Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se u roku od 15. maja 2023. godine do 15. juna 2023. godine. Zahtjevi podnijeti prije ili poslije isteka ovog roka, neće se razmatrati.

VI INFORMACIJE

Osnovni tekst Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ objavljen je u "Službenom listu Crne Gore" (Oglasni dio 20/23), u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju i na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv i www.gov.me/ipard. Prilozi ovog Javnog poziva dostupni su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv i www.gov.me/ipard. Informacije u vezi ovog Javnog poziva dostupne su i na kontakt telefonima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja: 020 672 026 ili 067 205 790, kao i kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj: 020 482 150 i 020 482 222.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 15.05.2023.
Rok za prijavu: 15.06.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?