Počele prijave na obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji RE u obrazovanju

Objavljeno: 01.06.2022. 10:35

Pozivaju se zainteresovani polaznici/ce da se prijave na obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji RE u obrazovanju, za gradove: Podgorica, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor, Tivat.

Uslovi:

Najmanje III stepen stručne spreme;
Odlična vještina komunikacije;
Proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad;
Sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva;
Kompjuterske vještine (Microsoft Office programi).
Znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zejednice sa kojom se radi


CV i prijavu za obuku, dostaviti najkasnije do 09. juna 2022. godine, na e-mail:

kursevi@gim-pg.edu.me.

Posebno se ohrabruju pripadnici/pripadnice romske i egipćanske populacije da se prijave na ovaj poziv.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?